6 júla, 2022Slovenská komora exekútorov podporuje zachovanie náhodného elektronického prideľovania exekúcií

Slovenská komora exekútorov podporuje zachovanie náhodného elektronického prideľovania exekúcií, ktoré sa na Slovensku zaviedlo pred piatimi rokmi.

„Náhodné prideľovanie exekúcií bola spoločensky prospešná, systémová a najmä protikorupčná zmena. Zastavila podozrenia o nekalých dohodách medzi niektorými exekútormi a veriteľmi, posilnila nezávislosť súdneho exekútora, zefektívnila exekučné konanie a prispieva k vyššej vymožiteľnosti práva,“ uviedol prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Komora preto oceňuje vyjadrenie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, ktorá v stredu tento systém verejne podporila. Podľa slov ministerky, „súčasná právna úprava je správna, primerane efektívna, spravodlivá a sleduje tie ciele, ktoré má mať exekučné konanie“.

Proti náhodnému prideľovaniu päť rokov bojujú podľa komory najmä tí ľudia a organizácie, ktoré mali z pôvodného netransparentného systému prospech. „Na rozdiel od iných spôsobov vymáhania pohľadávok, súdni exekútori disponujú neporovnateľne silnejšími zákonnými kompetenciami. Sú pod stálou kontrolou súdov a prevádzkujú svoju činnosť na svoje vlastné náklady. A práve systém náhodného prideľovania exekúcií eliminuje možnú korupciu a spoluprácu s veriteľom za hranou zákona,“ dodal Miroslav Paller.