5 decembra, 2014Slovenská komora exekútorov upozorňuje dôchodcov na vianočné zadlžovanie sa

Slovenská komora exekútorov upozorňuje dôchodcov a sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, že nezdravé zadlžovanie sa pred Vianocami môže mať katastrofálny dopad na ich budúcu finančnú situáciu.

„Pod vplyvom agresívnej reklamy sú najmä seniori náchylní znížiť svoju obozretnosť a prijať na seba finančné bremeno, ktoré nezodpovedá ich reálnym možnostiam. Žiaľ, dlhová špirála, na začiatku ktorej boli štedrejšie Vianoce, sa môže skončiť aj exekúciou,“ upozorňuje hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov Stanislava Kolesárová.

Práve začínajúca sa nákupná horúčka a profesionálne vyvolávané emócie privedú neraz nízkopríjmové skupiny k nebankovým spoločnostiam, ktorých úverové podmienky sa môžu blížiť až k úžere. „Ak už sa občania rozhodnú požičať si peniaze, nech si svoje budúce záväzky dôkladne zvážia a nerozhodujú sa bez starostlivého naštudovania si úverových podmienok. Vo všeobecnosti platí, že čím dlhšie sa rozhodnú úver splácať, tým viac ho preplatia. Dôležitejšia ako výška splátky je pritom ročná percentuálna miera nákladov (RPMN), ktorá zohľadňuje všetky náklady spojené s úverom a mieru jeho ročného preplatenia,“ dodáva hovorkyňa SKE.

V mnohých prípadoch ľudia až dodatočne zistia, k čomu sa vlastne zaviazali, no nijako ich to nezbaví povinnosti splácať svoje dlhy. „Zákon platí pre všetkých rovnako a neberie do úvahy emočné rozpoloženie, v ktorých sme na seba prebrali finančné záväzky. Preto je zvýšená opatrnosť a racionálny prístup pred Vianocami skutočne namieste,“ poznamenala Stanislava Kolesárová.

Slovenská komora exekútorov v rámci svojho programu Bližšie k ľuďom dlhodobo vyvíja vlastné informačné a vzdelávacie aktivity a upozorňuje občanov na možné riziká, ktoré neskôr vedú až k exekúcii. Osobám, ktoré sa v exekúcii ocitli, poskytuje komora bezplatné poradenstvo, aby náročnú životnú situáciu zvládli s čo najmenšími problémami.