4 júla, 2022Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby sa kvôli letným dovolenkám nezadlžovali

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby sa kvôli letným dovolenkám nezadlžovali. Neprimerané finančné záväzky, zvlášť v časoch vysokej inflácie a ekonomickej neistoty, môžu totiž napokon priviesť ľudí až do exekúcie.

„Dva roky pandémie Covidu 19 spôsobili, že mnohí ľudia dovolenku odložili a chystajú sa využiť na oddych začínajúce leto. Emócie a túžba dopriať si dovolenku by však nemali nahradiť triezve zváženie svojich finančných možností. Dovolenka pominie, no záväzky ostanú a bude ich treba zaplatiť,“ upozornila hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov Stanislava Kolesárová.

Komora upozorňuje, že v časoch vysokej inflácie a očakávaných ekonomických problémov sa môže významne a náhle zmeniť finančná situácia jednotlivca či rodiny oproti pôvodným predpokladom. „Vyššie hypotéky, vyššie náklady na domácnosť či vyššie ceny nákupov môžu ľahko spôsobiť, že dlžníkovi zrazu neostane jeho očakávaná finančná rezerva, z ktorej chcel pôvodne hradiť svoje nové záväzky. Preto je v tomto období obzvlášť dôležité pristupovať k uzatváraniu nových pôžičiek nanajvýš zodpovedne a radšej si namiesto neuváženej okamžitej spotreby vytvoriť väčšiu finančnú rezervu,“ dodala Stanislava Kolesárová.

Slovenská komora exekútorov v rámci svojho programu Bližšie k ľuďom dlhodobo vyvíja vlastné informačné a vzdelávacie aktivity a upozorňuje občanov na možné riziká, ktoré neskôr vedú až k exekúcii. Osobám, ktoré sa v exekúcii ocitli, poskytuje komora bezplatné poradenstvo, aby náročnú životnú situáciu zvládli s čo najmenšími problémami.