17 decembra, 2019Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby sa pred Vianocami zbytočne nezadlžovali

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby sa vo vrcholiacej vianočnej nákupnej horúčke zbytočne nezadlžovali. Podcenenie svojich záväzkov pod vplyvom emócií totiž môže viesť k finančným problémom, ktoré sa najmä u sociálne slabších vrstiev obyvateľstva neraz končia exekúciou.

„Emócie v predvianočnom období môžu výrazne ovplyvniť racionálne zváženie človeka, či zvládne splácanie nových dlhov. Emotívnu atmosféru umocňujú všadeprítomné reklamy bánk i pôžičkových spoločností, ktoré predstavujú pôžičku pred Vianocami ako niečo prirodzené. Už s prvou splátkovou povinnosťou však môže prísť kruté vytriezvenie,“ upozorňuje hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov Stanislava Kolesárová.

Podľa tohtoročných údajov je Slovensko lídrom v zadlžovaní sa obyvateľstva v rámci celého regiónu. Spotrebné  úvery pritom tvoria viac ako štvrtinu všetkých dlhov občanov.  Ekonómovia navyše upozorňujú na riziko hospodárskej krízy či výrazného spomalenia ekonomiky. Občania by preto mali dôkladne zvážiť, akú výšku finančného zaťaženia reálne unesú.

„Vianoce a túžba obdarovať svojich najbližších by nemali byť dôvodom, pre ktoré sa ľudia zadlžujú. Ak človek neodhadne svoje schopnosti splácať riadne dlhy, prípadne mu to znemožní neočakávaná životná udalosť, môže sa dostať do takzvanej dlhovej špirály, kedy splácanie jednej pôžičky prekrýva ďalšou, obvykle s ešte horšími podmienkami. To však neraz môže skončiť až exekúciou, ktorá prinesie občanovi ďalšie náklady,“ hovorí Stanislava Kolesárová.

Problémom však nemusí byť len vzatie si pôžičky, ale aj ručenie niekomu inému. „Skúsenosti z našej poradne pre občanov v exekúcii ukazujú, že ľudia neraz podceňujú záväzky, ktoré na seba preberajú v prípade ručenia za pôžičku. Vnímajú to ako priateľskú či rodinnú službu, viac formalitu ako hrozbu skutočného záväzku. Ostanú potom prekvapení, keď od nich veriteľ začne reálne požadovať splatenie dlhu za nesplácajúceho dlžníka,“ dodáva Stanislava Kolesárová.

Slovenská komora exekútorov občanom odporúča, aby ak sa už predsa len rozhodnú prevziať na seba pred Vianocami nové záväzky, hľadali alternatívu, ktorá ich v budúcnosti čo najmenej finančne zaťaží. „Určite je výhodnejšie vziať si úver z banky ako z nebankovej spoločnosti, ktoré majú nastavené menej prísne kritériá na bonitu klientov. Pri akomkoľvek úvere nie je najdôležitejším parametrom úroková sadzba, ale takzvaná Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN), ktorá odráža všetky náklady na úver, vrátane rôznych poplatkov či poistenia. Pri spotrebných úveroch zaplatí občan na úrokoch tým menej, čím kratšiu dobu splácania si zvolí. Pri kreditných kartách sa zasa výrazne oplatí splatiť dlh v rámci bezúročného obdobia,“ odporúča Stanislava Kolesárová.