19 decembra, 2021Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby sa pred Vianocami zbytočne nezadlžovali

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby sa v dnešnej vážnej ekonomickej a sociálnej situácii pred Vianocami zbytočne nezadlžovali. Neuvážené dlhy pod vplyvom emócií totiž môžu viesť v budúcnosti k vážnym finančným problémom, ktoré sa neraz končia až exekúciou.

„Žijeme v ťažkých časoch s vážnymi ekonomickými hrozbami, akými sú výrazne rastúca inflácia či náhle zmeny na finančných trhoch. Občania sa môžu nečakane ocitnúť vo finančných problémoch, ktoré by v pokojných časoch inak zvládli. Nesplácaný úver ich potom môže doviesť až k exekúcii. Všetky dlhy totiž raz treba splatiť a veriteľov nebude zaujímať, že o ne dlžníci požiadali pod vplyvom emócií a v túžbe urobiť radosť svojim najbližším,“ povedal prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Aj kvôli doterajším nízkym úrokovým sadzbám sa slovenské domácnosti v posledných rokoch stále viac zadlžujú. Emotívne reklamné kampane pred Vianocami navyše prezentujú pôžičky na vykrytie vianočných nákladov ako niečo prirodzené. „.Túžba obdarovať či pohostiť svojich najbližších určite nestojí za to, aby človek neuváženými finančnými záväzkami zobral na seba vážne bremeno do budúcnosti. Pre finančné zdravie občanov jednoznačne platí, že by sme sa mali aj Vianoce zakrývať takou perinou, akú si môžeme dovoliť,“ poznamenal Miroslav Paller.

Ak človek neodhadne svoje schopnosti splácať riadne dlhy, prípadne mu to znemožní neočakávaná životná udalosť, môže sa dostať do takzvanej dlhovej špirály, kedy splácanie jednej pôžičky prekrýva ďalšou, obvykle s ešte horšími podmienkami. To sa však môže skončiť až exekúciou, ktorá prinesie občanovi ďalšie náklady navyše.

U exekútora pritom nemusí skončiť len samotný dlžník, ale aj ručiteľ. „Skúsenosti z našej poradne pre občanov v exekúcii ukazujú, že ľudia neraz podceňujú záväzky, ktoré na seba preberajú v prípade ručenia za pôžičku. Vnímajú to ako priateľskú či rodinnú službu, viac formalitu ako hrozbu skutočného záväzku. Ostanú potom prekvapení, keď od nich veriteľ začne reálne požadovať splatenie dlhu za nesplácajúceho dlžníka,“ upozornil Miroslav Paller.

Ak sa už  ľudia predsa len rozhodnú prevziať na seba pred Vianocami nové záväzky, mali by hľadať alternatívu, ktorá ich v budúcnosti čo najmenej finančne zaťaží. „Určite je výhodnejšie vziať si úver z banky ako z nebankovej spoločnosti, ktoré majú nastavené menej prísne kritériá na bonitu klientov. Pri akomkoľvek úvere nie je najdôležitejším parametrom úroková sadzba, ale takzvaná Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN), ktorá odráža všetky náklady na úver, vrátane rôznych poplatkov či poistenia. Pri spotrebných úveroch zaplatí občan na úrokoch tým menej, čím kratšiu dobu splácania si zvolí. Pri kreditných kartách sa zasa výrazne oplatí splatiť dlh v rámci bezúročného obdobia,“ odporúča Miroslav Paller.