1 mája, 2015Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov na podvodné zneužitie identifikačných údajov exekútorských úradov

Slovenská komora exekútorov (SKE) upozorňuje občanov na výskyt falošných exekučných príkazov exekútorských úradov JUDr. Michala Kešeľaka, ExÚ Spišská Nová Ves, Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves a JUDr. Ladislava Ďorďoviča ml., ExÚ Trenčín, Mierové námestie 1, 911 01 Trenčín.
SKE odporúča občanom aby v prípade pochybností kontaktovali uvedené exekútorské úrady.