26 júna, 2019Slovenská komora exekútorov upozorňuje, že viaceré pochybnosti okolo zákona o zastavení niektorých exekúcií neboli odstránené

Komora pripúšťa, že „zákon môže pomôcť odbremeniť súdy, nepomôže však dlžníkom, ktorí poctivo splácajú svoje záväzky, a môže povzbudiť špekulantov, aby sa svojim povinnostiam vyhli“. čítať ďalej