30 júna, 2021Slovenská komora exekútorov varuje pred jednostrannými krokmi v prospech dlžníkov

Slovenská komora exekútorov varuje pred ďalšími jednostrannými krokmi v exekučnej legislatíve, ktoré posúvajú rovnováhu v prospech dlžníkov a v neprospech veriteľov. Uvádza sa to vyhlásení, ktoré v utorok v Ružomberku prijala Konferencia exekútorov ako najvyšší orgán komory.

„Avizovaná exekučná amnestia či zvýšenie nepostihnuteľnej čiastky na exekúciu smerujú proti právam veriteľov, ktorí v dobrej viere požičali niekomu peniaze, prípadne čakajú na výživné alebo si vymáhajú škodu, spôsobenú trestným činom. Kroky vlády v exekučnej oblasti tak môžu postihnúť práve sociálne najslabšie skupiny veriteľov, znížiť schopnosť dlžníkov splácať svoje záväzky a znížiť vymožiteľnosť práva na Slovensku,“ píše sa vo vyhlásení.

Slovenská komora exekútorov pripomína, že vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala zlepšiť prístup ľudí k spravodlivosti, a to „zlepšením vymáhateľnosti najmä nesporných pohľadávok exekúciou“. „V praxi však vláda avizuje opatrenia, ktoré túto vymáhateľnosť zhoršujú a vďaka ktorým sa veritelia dostanú k svojim peniazom neskôr, prípadne vôbec. Vymožiteľnosť práva je však nesmierne dôležitou kategóriou nielen v oblasti justície, ale aj vo sfére dôvery v ekonomické prostredie s priamym vplyvom na prílev zahraničných investícii,“ upozorňuje komora.

Spochybňovanie záväzkov dlžníkov a neustále vytváranie ďalšieho priestoru na odklad alebo nesplnenie si svojich povinností sú podľa komory morálnym hazardom s dôverou ľudí v štát a spravodlivú spoločnosť. „Všetky posuny rovnováhy v prospech dlžníkov sa negatívne odrazia aj v štátnom rozpočte, keďže veľkými veriteľmi sú aj mnohé verejnoprávne inštitúcie. V konečnom dôsledku tak za lepší život dlžníkov zaplatia všetci platcovia daní, teda všetci tí, ktorí si na rozdiel od dlžníkov poctivo plnia všetky svoje povinnosti,“ dodali exekútori.

Konferencia na svojom rokovaní 29. júna v Ružomberku zvolila aj jedenásť nových členov disciplinárnej komisie. Jej novým predsedom sa stal JUDr. Jaroslav Mráz. Disciplinárna komisia vytvára senáty, ktoré rozhodujú ako prvostupňový orgán v prípade disciplinárnych konaní voči súdnym exekútorom. Od 1. augusta by mal túto právomoc prevziať Najvyšší správny súd Slovenskej republiky.