22 októbra, 2014Slovenská komora exekútorov víta schválenie vzniku Centrálneho registra exekúcií

Slovenská komora exekútorov (SKE) víta schválenie vzniku Centrálneho registra exekúcií. „Sme radi, že naša dlhodobá iniciatíva sa konečne pretavila do konkrétnej legislatívnej podoby. Centrálny register bude po svojom spustení výrazným prínosom pre občanov i podnikateľské prostredie,“ povedal dnes prezident SKE Miroslav Paller.

Pomocou registra si budú môcť občania v budúcnosti skontrolovať, či voči nim nie je vedená exekúcia. „Dlžníci veľmi často argumentujú, že o exekúcii voči sebe nevedeli, a preto nespolupracovali s exekútorom a nesnažili sa svoj dlh čím skôr vyrovnať,“ vysvetlil Miroslav Paller.

Register by mali oceniť aj podnikateľský sektor. „Podnikatelia si budú môcť bonitu svojho partnera v biznise preveriť aj prostredníctvom tohto inštitútu a vyhnúť sa tak nepríjemnému prekvapeniu v budúcnosti,“ poznamenal Miroslav Paller.

Register exekúcií bude k dispozícií aj bankám, ktoré by tak mohli vedieť reálnejšie posúdiť schopnosť klienta splácať prípadný úver. „Roztočenie dlhovej špirály, keď občan jeden úver prekrýva ďalším, je často prvým krokom k osobnej finančnej katastrofe a následnej exekúcií,“ dodal prezident SKE.

Centrálny register exekúcií bude mať v neposlednom rade výrazný prínos aj pre zistenie reálneho stavu o počte exekúcií na Slovensku. Na SKE sa neustále obracia množstvo organizácií so žiadosťou o štatistiky, ktoré by ukázali trendy v exekučných konaniach. „Pre takéto štatistiky však doteraz nebolo možné zosumarizovať konkrétne údaje, pretože ich vedú len príslušné súdy a príslušní exekútori, ktorých je dnes na Slovensku 345,“ povedal Miroslav Paller.

Okrem vzniku centrálneho registra exekúcií patrí k dlhodobým prioritám SKE aj zavedenie náhodného elektronického prideľovania exekúcií na krajovom princípe. „Je to významný protikorupčný nástroj, ktorý stransparentní a zlacní exekučný proces a vyrovná nevyvážené postavenie veriteľa a dlžníka. Veríme, že ministerstvo spravodlivosti pristúpi v blízkej budúcnosti k zavedeniu tohto inštitútu a spraví tým ďalší významný krok k zlepšeniu vymáhateľnosti práva na Slovensku,“ uzavrel Miroslav Paller.