12 júla, 2019Slovenská komora exekútorov vyzýva občanov v exekúcii, aby sa vo vlastnom záujme snažili svoje dlhy zaplatiť

Slovenská komora exekútorov vyzýva občanov v exekúcii, aby sa vo vlastnom záujme snažili čím skôr svoje dlhy zaplatiť. Nový zákon o zastavení niektorých exekúcií, ktorý podpísala prezidentka Zuzana Čaputová, totiž nijakým spôsobom nezbavuje dlžníkov ich záväzkov. Naopak, ich uhrádzanie sa im môže predražiť.

„Ak občanovi v exekúcii zo zákona zastaví súdny exekútor nevymožiteľnú exekúciu, staršiu ako päť rokov, jeho dlhy ostávajú a veriteľ môže podať nový návrh na vykonanie exekúcie. V tom prípade sa dlžníkovi jeho dovtedajšie záväzky výrazne zvýšia. Bude totiž musieť uhradiť poplatok 35 eur za zastavenie predchádzajúcej exekúcie, súdny poplatok 16,50 za opätovné podanie návrhu zo strany veriteľa i nové trovy exekútora,“ upozorňuje hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov Stanislava Kolesárová.

Najefektívnejšou cestou pre dlžníkov je tak hľadať spôsob, ako svoje záväzky čím skôr uhradiť. „Kľúčom je postaviť sa k vzniknutej situácii čelom, neschovávať sa a nespoliehať sa na zatajovanie sa a nepreberanie pošty, ale komunikovať so súdnym exekútorom. V mnohých prípadoch je možné dohodnúť splátkový kalendár, ktorý nezasiahne zásadným spôsobom do životnej situácie dlžníka, ale umožní postupne splatiť jeho dlh,“ pripomína Stanislava Kolesárová.