20 apríla, 2015Slovenská komora exekútorov začala publikovať informácie o verejných dražbách

Slovenská komora exekútorov začala na svojej webovej stránke www.ske.sk zverejňovať informácie o verejných dražbách.

„Zverejňovanie informácií o verejných exekučných dražbách vnímame ako krok k vyššej transparentosti a ústretovosti voči občanom. Dostupné informácie o konaní dražby môžu reálne viesť k vyššiemu záujmu o dražený majetok, a teda aj k vyššej vydraženej cene. 

Je to jednoznačne krok v prospech občanov, ktorí sa dostali do exekúcie,“ povedal prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

V novej sekcii Zoznam dražobných vyhlášok nájdu záujemcovia informácie o dražobnej vyhláške, mene a sídle príslušného súdneho exekútora, dátume a čase dražby, popis draženého majetku i detaily týkajúce sa zábezpeky a podania. Informácie do registra poskytujú samotní súdni exekútori.

Zverejňovanie dražobných vyhlášok je ďalším krokom v programe Bližšie k ľuďom, ktorý Slovenská komora exekútorov spustila v roku 2013. Základnými piliermi tohto programu sú transparentnosť, spravodlivosť a ústretovosť. Jeho doterajšou súčasťou bolo okrem iného zavedenie bezplatnej poradne pre občanov v exekúcii, zverejňovanie modelových problémových situácií na webe komory, medializované detailné rady pre postup veriteľov a dlžníkov i odporúčania, ako sa nedostať do exekúcie.

Vyjadrenie prezidenta Slovenskej komory exekútorov Miroslava Pallera: