11 júna, 2019Slovenská komora exekútorov zaslala rezortu spravodlivosti návrhy na riešenie problémov zákona o zastavení niektorých exekúcií ešte v máji

Slovenská komora exekútorov zaslala rezortu spravodlivosti návrhy na riešenie problémov zákona o zastavení niektorých exekúcií ešte v máji. „Prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller odoslal naše návrhy generálnemu riaditeľovi sekcie civilného práva ministerstva spravodlivosti Martinovi Maliarovi 30. mája. Dnešná informácia rezortu, že komora dodnes svoje pripomienky nepredložila, je preto nepravdivá,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov Stanislava Kolesárová.

Komora upozorňuje, že pripomienkovaná výška paušálnych náhrad pre exekútorov za zastavené exekučné konanie zďaleka nie je „najväčším kameňom úrazu“ v návrhu zákona. „Kľúčovým problémom návrhu sú pochybnosti, či niektoré jeho ustanovenia nie sú v rozpore s ústavou Slovenskej republiky,“ zdôraznila Stanislava Kolesárová.

Slovenská komora exekútorov vzniesla rozsiahle pripomienky k návrhu zákona v rámci rozporového konania.

Na osobnom rokovaní minister spravodlivosti odkázal predstaviteľov komory s požiadavkou na úpravu paušálnych náhrad na ministerstvo financií. „Preto sme ministerstvo financií oficiálne požiadali o stanovisko, v ktorom nám oznámili, že výška navrhovanej paušálnej náhrady je výsostne v kompetencii rezortu spravodlivosti,“ poznamenala hovorkyňa.

Po schválení návrhu zákona vo vláda a následne v prvom čítaní v Národnej rade Slovenskej republiky už rezort spravodlivosti ako jeho predkladateľ nemá možnosť vstúpiť do obsahu zákona. Priestor na možné zmeny je v rámci poslaneckých pozmeňovacích návrhov v rámci druhého čítania. „Slovenská komora exekútorov preto rokuje o týchto možnostiach aj s viacerými poslancami parlamentu. Našou základnou snahou je, aby exekučná legislatíva bola predovšetkým v prospech občanov, ktorí si ctia svoje záväzky, aby pozitívne prispela k vymožiteľnosti práva na Slovensku a aby nebola v rozpore ústavou,“ uzavrela Stanislava Kolesárová.