20 augusta, 2022Slovenská komora exekútorov žiada vypustenie možnosti vymáhania pohľadávok zo zdravotného poistenia priamo zdravotnými poisťovňami


Slovenská komora exekútorov žiada vypustenie možnosti vymáhania pohľadávok zo zdravotného poistenia priamo zdravotnými poisťovňami z aktuálnej novely zákona o zdravotných poisťovniach. Tento návrh by znížil vymožiteľnosť práva a nespravodlivo preniesol časť finančného bremena z neplatičov na ľudí, ktorí si zdravotné odvody poctivo platia.

„Zavedenie právomoci zdravotných poisťovní vymáhať dlhy vo vlastnej réžii ich zaťaží výraznými nákladmi na vytvorenie špecializovaných oddelení, na ktoré sa v konečnom dôsledku poskladajú všetci občania Slovenskej republiky svojimi povinnými zdravotnými odvodmi. Výsledkom bude, že na neplatičov zdravotného poistenia sa budú vo vyššej miere skladať tí, ktorí si ho riadne platia,“ uviedol prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Návrh zákona ide priamo proti svojim deklarovaným cieľom. Nezvýši, ale zníži vymožiteľnosť pohľadávok, nezrýchli, ale v mnohých prípadoch spomalí či dokonca znemožní efektívne vymoženie dlhu a namiesto nezávislých súdov necháva občanov Slovenskej republiky v moci súkromných subjektov, ktoré sa navyše dostanú k jeho citlivým osobným údajom.

Slovenská komora exekútorov podala v medzirezortnom pripomienkovom konaní zásadnú pripomienku k návrhu novely a žiada vypustenie článku, umožňujúceho vymáhať pohľadávky priamo zdravotnými poisťovňami. „Tento návrh zasahuje do oveľa širšieho spoločenského spektra ako rezortu zdravotníctva a má zásadný dopad na oblasť justície a právneho štátu. Preto verím, že ministerstvo zdravotníctva pristúpi k legislatívnemu procesu s náležitou zodpovednosťou a nebude tento návrh predkladať vláde bez vyriešenia týchto pripomienok,“ dodal Miroslav Paller.

Celú podanú pripomienku Slovenskej komory exekútorov nájdete na tomto linku.