11 júla, 2021Služby Centrálneho registra exekúcií využilo za päť rokov vyše 20-tisíc občanov

Služby centrálneho  registra exekúcií využilo počas jeho päťročnej existencie 20150 občanov. Priemerne využil každý návštevník možnosť dvoch lustrácií, teda zistení, či v ním sledovanom položke prebieha exekúcia a aké sú jej parametre.

Register je prístupný aj právnickým osobám. Za päť rokov doň vstúpilo 4073 firiem, priemerne si každá z nich zisťovala 580 prípadov.

V exekučnej databáze môžu bezplatne vyhľadávať aj orgány verejnej moci. Spoločne zaznamenal centrálny register exekúcií 2 402 528 požiadaviek na lustráciu.

V registri je možné vyhľadávať  podľa priezviska a dátumu narodenia alebo bydliska, názvu alebo obchodného mena, IČO alebo spisovej značky súdu, ktorý udelil exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie.

Ak občan či firma potrebuje z registra výpis, použiteľný na právne účely, môže oň požiadať v listinnej alebo elektronickej forme. O výpis doteraz požiadalo 14367 občanov a 4413 firiem.

„Centrálny register exekúcií nájdu občania na webovej stránke www.cre.sk, kde sa môžu zaregistrovať a po uhradení administratívneho poplatku začať vyhľadávať podľa priezviska, dátumu narodenia, obce, IČO, názvu spoločnosti alebo spisovej značky súdu,“ povedala hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov Stanislava Kolesárová.

Vznik centrálneho registra exekúcií schválila Národná rada Slovenskej republiky v roku 2014 v rámci zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Od 1. januára 2015 sú súdni exekútori povinní zapísať do registra každú novú exekúciu, prípadne aktualizovať údaje už prebiehajúcej a neukončenej exekúcie. Zároveň musia do 14 dní vymazať z registra všetky údaje tých prípadov, ktoré boli právoplatne ukončené. Od 1. júla 2016 je register prístupný verejnosti.