4 júla, 2017Súdni exekútori predali vlani v rámci exekučných konaní tri percentá nehnuteľností, určených na bývanie

Súdni exekútori predali vlani na Slovensku v rámci exekučných konaní tri percentá nehnuteľností, určených na bývanie. Spolu predali 141 takýchto budov. Okrem toho predali ďalších 145 nehnuteľností, teda objektov a pozemkov, ktoré na bývanie neslúžia.

„Tri percentá predaných budov na bývanie v rámci exekučných konaní jasne ukazujú, že súdni exekútori nie sú tí, ktorí robia z ľudí bezdomovcov. Naprostá časť takýchto predajov ide prostredníctvom dražobných spoločností. Tie to však robia bez rozhodnutia súdu a častokrát za nejasných okolností, kým exekútor koná len na základe rozhodnutia súdu,“ upozornil prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Jedna z posledných noviel Exekučného poriadku priniesla navyše obmedzenie, podľa ktorého môže exekútor siahnuť na obydlie až pri exekúcii nad 2000 eur.