14 júna, 2018Svetový deň exekútorov má pripomenúť dôležitosť vymožiteľnosti práva

Dnes si pripomíname Svetový deň súdnych exekútorov, ktorého cieľom je poukázať na nezastupiteľnosť tejto právnickej profesie pri vymožiteľnosti práva ako jedného zo základných predpokladov právneho štátu. Svetový deň vyhlasuje každý rok Medzinárodná únia súdnych exekútorov (UIHJ).

„Na poslednom kongrese UIHJ jej odchádzajúca prezidentka Françoise Andrieux zdôraznila, že exekútor je osobou, ktorý zabezpečuje dôveru ľudí vo vládu práva. Na Slovensku zvykneme hovoriť, že súdny exekútor je bodkou spravodlivosti. Faktom ostáva, že bez ich práce by rozhodnutia súdov ostávali nevykonané alebo by veritelia boli odkázaní na iné, možno protizákonné spôsoby vymáhania svojich pohľadávok. Exekútor neraz predstavuje  poslednú nádej pre ľudí i inštitúcie, ktoré sa nevedia dostať k svojim pohľadávkam,“ uviedol prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Svetový deň exekútorov je zároveň príležitosťou pripomenúť si, že táto práca je náročná a samotní súdni exekútori pri nej neraz čelia psychickým, ale aj fyzickým útokom. „Každému sa môže v živote stať, že bude čeliť exekúcii. Je však mimoriadne dôležité od začiatku komunikovať s exekútorom a hľadať všetky spôsoby na čo najrýchlejšie vyrovnanie svojich záväzkov. Akékoľvek zatajovanie sa, nepreberanie pošty či dokonca bránenie exekútorovi priamo pri výkone jeho právomocí situáciu dlžníka iba zhorší,“ upozornil Miroslav Paller.

Od vzniku exekútorského stavu v roku 1995 sa výrazne zvýšila vymáhateľnosť práva. Kým dovtedy sa pohybovala okolo dvoch percent, dnes dosahuje vyše tridsať percent. Na Slovensku dnes pôsobí 323 súdnych exekútorov, ktorí zamestnávajú vyše 1500 ľudí, väčšinou mladých absolventov vysokých škôl.

Medzinárodná únia súdnych exekútorov (UIHJ) združuje 89 krajín, vrátane Slovenska. Slovenská komora exekútorov sa aktívne zúčastňuje na činnosti tejto organizácie, najviac aktivitami v rámci združenia EURODANUBE, ktoré je stredoeurópskou odnožou UIHJ.