16 marca, 2020Úrady súdnych exekútorov sú na 14 dní pre verejnosť zatvorené, občania môžu komunikovať elektronicky

Úrady súdnych exekútorov sú pre verejnosť na Slovensku od pondelka 16. marca zatvorené na 14 dní kvôli obmedzeniu šírenia koronavírusu. Dočasné zrušenie stránkových hodín pre verejnosť  žiadnym spôsobom neovplyvňuje prebiehajúce exekučné konania a nijako nemení zákonné práva a povinnosti dlžníkov ani veriteľov.

„Stránkové hodiny exekútorských úradov aj centrály Slovenskej komory exekútorov v Bratislave sú na najbližšie dva týždne zrušené. Občania však môžu naďalej komunikovať so súdnymi exekútormi telefonicky či elektronickou poštou. Súdni exekútori a ich zamestnanci na úradoch si naďalej plnia všetky svoje povinnosti, v súlade s nariadeniami ústredného krízového štábu a pri prísnom dodržiavaní všetkých hygienických predpisov,“ uviedol prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Pri plnení si finančných povinností odporúča komora dlžníkom využiť bezhotovostný platobný styk. Zoznam súdnych exekútorov, vrátane kontaktov na nich, nájdu občania na stránke www.ske.sk