13 januára, 2016V kauze zámeny dlžníka v Nitre súdny exekútor nepochybil

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov i médiá, že v kauze zámeny dlžníka v Nitre príslušný súdny exekútor neporušil zákon ani sa nedopustil žiadnej chyby pri výkone svojej práce.

„Označenie dlžníka na právoplatnom rozhodnutí a na návrhu na vykonanie exekúcie bolo totožné. Súdny exekútor nemôže vopred predpokladať, že by sa veriteľ pomýlil, nemôže ani počítať s tým, že rozhodnutie súdu alebo iné právoplatné rozhodnutie je nesprávne a nemôže začať svojvoľne overovať identitu dlžníka,“ povedal prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Aby sa vôbec mohlo začať exekučné konanie, musí existovať právoplatné a vykonateľné rozhodnutie, takzvaný exekučný titul. Vydáva ho buď súd, alebo ním môže byť napríklad notárska zápisnica, rozhodnutie orgánov verejnej správy či platobný výmer. Na základe exekučného titulu môže veriteľ podať návrh na vykonanie exekúcie zvolenému súdnemu exekútorovi, ktorý požiada príslušný súd o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Až potom môže začať exekútor konať, pričom jeho prvým úkonom je upovedomenie o začatí exekúcie.

„Slovenská komora exekútorov dlhodobo presadzuje, aby práve súd musel vykonať identifikáciu dlžníka, čím by sa predišlo prípadom, ako bol ten posledný v Nitre,“ povedal Miroslav Paller.

Ak nastane podobná situácia a občan je neprávom označený dlžníka, mal by bezodkladne dať na súd návrh na zastavenie exekúcie. Trovy exekúcie znáša ten, kto pochybenie spôsobil, teda v nitrianskom prípade veriteľ.

Médiá tento týždeň informovali, že obyvateľovi Nitry zablokoval súdny exekútor účty kvôli údajnému dlhu za plyn. Došlo však k zámene dlžníka na strane spoločnosti, ktorá dlhy za plyn vymáha. Táto spoločnosť napokon podala aj návrh na zastavenie exekúcie a údajnému dlžníkovi sa ospravedlnila.

„Firma sa nesprávne označenému človeku ospravedlnila, akosi však zabudla na ten istý akt slušnosti voči súdnemu exekútorovi, ktorého si sama vybrala a ktorého sama uviedla do omylu. V očiach verejnosti bola neoprávnene poškodená práca súdnych exekútorov, takže by bolo namieste aj ospravedlnenie sa celému exekútorskému stavu,“ podotkol Miroslav Paller.