31 októbra, 2014Vyhlásenie Slovenskej komory exekútorov k výrokom v Národnej rade SR

Slovenská komora exekútorov (SKE) je pobúrená výrokmi niektorých poslancov na adresu exekútorov, ktoré odzneli počas odvolávania ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Od poslanca SaS Jozefa Mihála žiada komora ospravedlnenie.

„Výroky pána Mihála hrubo urazili celý exekútorský stav. Vyhlásenia, že „exekútori sú u nás nenávidení a svojím spôsobom si to aj zaslúžia“, či „Slovensko nenávidí exekútorov“, sú ponížením každého slušného exekútora a dehonestujú naše meno. Vyvolávajú medzi ľuďmi vášne, ktorých dôsledkom je nespolupráca so súdnymi exekútormi a horší stav vymáhateľnosti práva,“ zdôraznil prezident SKE Miroslav Paller.

SKE dôrazne odmieta zaťahovanie súdnych exekútorov do politických hier. „Odmietame byť predmetom populistických, nenávisť šíriacich vyjadrení. Uvedomujeme si, že z podstaty našej práce nemôžeme byť u verejnosti obľúbení, podobne ako napríklad policajti. Roky však bojujeme za triezvy a racionálny pohľad na našu prácu, bez ktorej by sa veriteľ nedostal k svojmu právu. Ako štátom poverené osoby očakávame od predstaviteľov štátu, ktorými sú aj poslanci Národnej rady, že budú robiť všetko pre lepšie fungovanie právneho systému, do ktorého exekútori neodmysliteľne patria,“ povedal Miroslav Paller.

SKE pripomína, že od zavedenia inštitútu súdneho exekútora sa vymožiteľnosť práva zvýšila z pôvodných dvoch na súčasných viac ako tridsať percent. „Vďaka práci exekútorov sa nejedna mamička konečne dostala k vymáhanému výživnému pre svoje dieťa, nejedno mesto vymohlo prostriedky od neplatičov v prospech poctivých občanov, ktorí si plnia všetky svoje povinnosti, a to nehovorím o pohľadávkach verejnoprávnych inštitúcií“ uviedol Miroslav Paller.

Exekútori dôrazne odmietajú aj Mihálove slová, že udeľovanie dotácií na vznik pracovných miest je v prípade exekútorov „sabotáž“. „Pán Mihál bol takmer dva roky ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny. Za jeho pôsobenia boli dotácie na absolventskú prax či podpora tvorby nových pracovných miest v exekútorských úradoch bežným javom. Pripomíname, že slovo sabotáž označuje v Trestnom zákone konkrétny trestný čin, za ktorý hrozia konkrétne postihy,“ poznamenal Miroslav Paller.

SKE pripomína, že súdnym exekútorom nehradí štát žiadne výdavky na fungovanie ich úradov, nie sú napojený na štátny rozpočet a napriek statusu štátom poverených osôb sa na nich ekonomicky pozerá ako na podnikateľov. Pokiaľ sa štát pri dodržaní všetkých pravidiel rozhodne podporovať vznik pracovných miest formou dotácie, pri súčasnom nastavení financovania činnosti súdnych exekútorov niet žiadneho dôvodu, aby sa o tieto príspevky neuchádzali aj exekútorské úrady, ktoré sú takým istým zamestnávateľom ako aj iní. V Slovenskej republike je 348 takýchto úradov, ktoré spolu zamestnávajú viac ako 1500 ľudí, zväčša mladých a vysokoškolsky vzdelaných,“ dodal Miroslav Paller.