29 apríla, 2019Vyhlásenie XXIII. Konferencie exekútorov

Slovenská komora exekútorov žiada ministra spravodlivosti Gábora Gála, aby stiahol z Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona o zastavení starých exekúcií. Tento návrh považujeme v predloženej podobe za neprijateľný. Nijakým spôsobom nepomáha dlžníkom, ktorí sa poctivo snažia splácať svoje záväzky, a preferuje pomoc tým, ktorí ich z rôznych príčin nesplácajú. Problémy ľudí, ktorí sa dostali do osobne nezvládnuteľnej finančnej situácie, dostatočne rieši aktuálna verzia osobných bankrotov, vďaka ktorým sa doteraz zastavilo už približne pol milióna exekúcií.

Už dnes sa množia signály, že pod vplyvom mediálnych informácií o zastavení starých exekúcií mnoho občanov v exekúcií prestáva splácať svoje dlhy. Slovenská komora exekútorov upozorňuje týchto občanov, že tento zákon ešte nie je účinný, nepoznáme jeho konečnú podobu po rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky a že jedinou cestou na skutočné vyriešenie svojich problémov je uhradiť všetky podlžnosti. 

Krok ministerstva spravodlivosti, ktoré návrh zákona predložilo do vlády bez ukončeného rozporového konania a bez vedomia Slovenskej komory exekútorov ako jedinej reprezentantky exekútorského stavu, považujeme za neférový. Ak raz chce štát  viesť svojich občanov k tomu, aby sa voči svojim záväzkom správali zodpovedne, musí tak urobiť predovšetkým on sám. Výška navrhovanej paušálnej odmeny však absolútne nezohľadňuje skutočné náklady, ktoré exekútori vynaložili na úkony v exekučnom konaní a sú násobne vyššie ako navrhovaný paušál. Mnohé z týchto nákladov pritom išli priamo štátu za rôzne výpisy z registrov či iné poplatky. Ak štát žiadal exekútorov, aby vymáhali pohľadávky a garantoval im pritom konkrétne podmienky, ich spätné zrušenie je z právneho hľadiska retroaktívne a pohybuje sa na hrane ústavnosti.

Konferencia exekútorov ako najvyšší orgán komory dnes zaviazala novozvolené prezídium, aby požiadalo nezávislú organizáciu o vypracovanie právnej analýzy návrhu zákona. Ak nám analýza ukáže protiústavnosť zákona, sme pripravení sa brániť aj na Ústavnom súde Slovenskej republiky a nevylučujeme ani medzinárodné možnosti ochrany našich práv. V prípade nestiahnutia návrhu zákona predkladateľom budeme apelovať na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poskytovať im všetky potrebné argumenty, aby tento zákon zásadným spôsobom upravili.

Po oboznámení sa s prvými stanoviskami právnickej obce, významných zamestnávateľov i samosprávy považujeme za zrejmé, že zákon nemá širokú podporu a naráža na významný nesúhlas mnohých zainteresovaných strán. Preto ho považujeme za čisto politický a účelový krok pred blížiacimi sa európskymi i parlamentnými voľbami a za škodlivú právnu normu pre Slovensko.