22 apríla, 2022Vyjadrenie Slovenskej komory exekútorov k úvahám o vymáhaní pohľadávok zdravotných poisťovní v ich vlastnej réžii

Slovenská komora exekútorov nebude komentovať medializované úvahy o možnosti vymáhania pohľadávok zdravotných poisťovní v ich vlastnej réžii. Tieto úvahy evidujeme, no nezaznamenali sme žiaden konkrétny legislatívny návrh takéhoto postupu.

Vo všeobecnosti však môžeme konštatovať, že súdny exekútor má k dispozícii nepomerne viac zákonných nástrojov ako akákoľvek iná inštitúcia. Preto je vymáhanie prostredníctvom exekúcie najefektívnejšie. Práve efektivita vymáhania by v sektore zdravotných poisťovní mala byť kľúčovým kritériom, pretože ide o verejné financie, a teda peniaze nás všetkých.