22 júla, 2019Za tri roky využilo služby Centrálneho registra exekúcií 15 531 občanov, môžu tam zistiť, či je voči nim vedená exekúcia

Ak chce občan zistiť, či je voči nemu vedená exekúcia, môže využiť služby Centrálneho registra exekúcií. Za tri roky existencie registra využilo jeho služby už 15 531 ľudí.

„Slovenská komora exekútorov eviduje po prijatí nového zákona o zastavení niektorých exekúcií výrazný nárast otázok zo strany občanov, či je alebo nie je voči nim vedená exekúcia. Môžu sa o tom presvedčiť v Centrálnom registri exekúcií, ktorý nájdu na webovej stránke www.cre.sk. Po uhradení administratívneho poplatku je v ňom možné vyhľadávať podľa priezviska a dátumu narodenia alebo bydliska, názvu alebo obchodného mena, IČO alebo spisovej značky súdu, ktorý udelil exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov Stanislava Kolesárová.

Register je v prevádzke pre verejnosť už tri roky od 1. júla 2016. Za ten čas zaznamenal spolu 13 367 733 požiadaviek na lustráciu od občanov, právnických osôb i orgánov verejnej moci. Informácie v ňom hľadalo 15 531 fyzických osôb, každá z nich využila priemerne 2,36 lustrácií. Do registra vstúpilo aj 3 152 právnických osôb, pričom každá z nich lustrovala priemerne 287-krát. Orgány verejnej moci využili spolu 12 423 251 lustrácií.

Ak občan, firma alebo orgán verejnej moci potrebuje z registra výpis, použiteľný na právne účely, môže si ho vyzdvihnúť osobne v sídle Slovenskej komory exekútorov alebo požiadať o jeho zaslanie poštou. O výpis vlani požiadalo spolu 13 097 občanov, právnických osôb i orgánov verejnej moci.