5 júna, 2021Zníženie exekučných zrážok môže poškodiť najslabšie sociálne skupiny veriteľov

Slovenská komora exekútorov upozorňuje, že ohlasovaný plán vlády na výrazné zníženie exekučných zrážok môže vo finále poškodiť najslabšie sociálne skupiny, ktoré ako veritelia čakajú na svoje peniaze.

„Ak vláda naplní svoj zámer výrazného zvýšenia nepostihnuteľnej sumy na exekúciu, zároveň sa zásadne zníži čiastka, ktorú budú dlžníci veriteľom povinní pravidelne zaplatiť. Mamičky, ktoré sa domáhajú výživného, obete trestných činov, ktoré čakajú na odškodnenie, alebo dôchodcovia, ktorí v dobrej viere požičali niekomu peniaze, môžu dostávať od svojich dlžníkov minimálne až nulové prostriedky. V konečnom dôsledku bude musieť v niektorých prípadoch zaplatiť za dlžníkov štát, napríklad v podobe náhradného výživného,“ uviedol prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Slovenská komora exekútorov dlhodobo varuje pred neustálym posúvaním rovnováhy v prospech dlžníkov a v neprospech veriteľov. „Akýmkoľvek zvýšením nepostihnutej sumy budú postihnutí predovšetkým veritelia, teda v mnohých prípadoch opäť štátne či verejnoprávne inštitúcie, ako napríklad Sociálna poisťovňa či zdravotné poisťovne,“ podotkol Miroslav Paller.

Slovenská komora exekútorov chápe snahu pomáhať sociálne slabším skupinám, ale táto pomoc by mala byť adresná. „Plošné riešenie môže mať v konečnom dôsledku taký efekt, že sa zmarí účel exekúcie – a tým je uspokojenie súdom uznanej pohľadávky, a teda aj naplnenie spravodlivého verdiktu súdu alebo iného orgánu, ktorý vo veci zákonným spôsobom rozhodol,“ upozornil prezident súdnych exekútorov.

V súčasnosti musí ostať každému občanovi v exekúcii nepostihnuteľná suma vo výške životného minima, aktuálne 214,83 eura. Táto čiastka sa zvyšuje o 50 percent na každú ďalšiu vyživovanú osobu. Ak zvyšok sumy nepresahuje 150 percent životného minima, teda 322,25 eura, rozdelí sa na tretiny, z ktorých jedna tretina predstavuje zrážku v prípade neprednostnej pohľadávky a dve tretiny v prípade prednostnej. Prednostnými pohľadávkami sú napríklad výživné na dieťa, uhradenie škody obeti trestného činu či dlhy na sociálnom alebo zdravotnom poistení.

„Ak dlžník, zarábajúci minimálnu mzdu. vyživuje napríklad manželku a dve deti, na splácanie dlhov povedzme nebankovým spoločnostiam odvedie mesačne čiastku 35 eur. Ak zarába mesačne 1000 eur v hrubom, odvedie 157 eur,“ ilustroval prezident exekútorskej komory.

Exekútori zdôrazňujú, že nebezpečná je práve paušalizácia znižovania postihnuteľnej čiastky mzdy, bez ohľadu na osobu veriteľa a predmet pohľadávky. „Netreba zabúdať ani na to, že podstatne dlhším splácaním sa okrem pomalého uspokojenia veriteľa zvyšujú aj náklady dlžníka, lebo jeho dlh sa neustále uročí,“ dodal Miroslav Paller.

Slovenská komora exekútorov je presvedčená, že ak chce štát zjednodušiť dlžníkom splácanie ich záväzkov, mal by využiť iné nástroje. Riešením by mohli byť napríklad iné podmienky splátkového kalendára, o ktorom dnes pri sumách do výšky 2000 rozhoduje samotný exekútor.

Predstavitelia vládnej koalície ohlásili tento týždeň zámer upraviť prostredníctvom nariadenia vlády podmienky exekučných zrážok. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková oznámila vznik pracovnej komisie, ktorá sa má týmto návrhom zaoberať. „Považujem za prirodzené, aby Slovenská komora exekútorov mala v takejto komisii svojho zástupcu. Budeme pozorne sledovať, aké konkrétne parametre bude mať nové nariadenie a tieto parametre budeme následne pripomienkovať,“ uzavrel Miroslav Paller.