Archive by Author

Michal Hlaváč

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby sa pred Vianocami zbytočne nezadlžovali dec 16, 2020

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby sa pred Vianocami zbytočne nezadlžovali. Neuvážené dlhy pod vplyvom emócií totiž môžu viesť k následným finančným problémom, ktoré sa môže skončiť až exekúciou. „Zvlášť v dnešných neistých časoch, kedy sa kvôli pandémii koronavírusu výrazne menia aj ekonomické podmienky, môže byť rizikov

Slovenská komora exekútorov navrhla do funkcie generálneho prokurátora Jozefa Čentéša okt 9, 2020

Slovenská komora exekútorov navrhla do funkcie generálneho prokurátora Jozefa Čentéša. Rozhodlo o tom prezídium komory. „Sme presvedčení, že na čele generálnej prokuratúry by mal stáť prokurátor. Profesora Čentéša vnímame ako nespochybniteľnú morálnu a profesionálnu autoritu. Jeho dlhoročný spoľahlivý výkon funkcie prokurátora, ale aj jeho nie

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, že v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu sa exekúcie neprerušujú mar 27, 2020

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, že v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu sa exekúcie neprerušujú. Všetky povinnosti dlžníkov i veriteľov ostávajú zachované, s výnimkou prerušenia plynutia niektorých zákonom stanovených lehôt do 30. apríla. „V médiách i na sociálnych sieťach sa objavuje množstvo de