Archive by Author

Michal Hlaváč

Úrady súdnych exekútorov sú na 14 dní pre verejnosť zatvorené, občania môžu komunikovať elektronicky mar 16, 2020

Úrady súdnych exekútorov sú pre verejnosť na Slovensku od pondelka 16. marca zatvorené na 14 dní kvôli obmedzeniu šírenia koronavírusu. Dočasné zrušenie stránkových hodín pre verejnosť  žiadnym spôsobom neovplyvňuje prebiehajúce exekučné konania a nijako nemení zákonné práva a povinnosti dlžníkov ani veriteľov. „Stránkové hodiny exekútorských

Dlhy občanov, voči ktorým boli od 1. januára zo zákona zastavené staré exekúcie, nezanikli jan 6, 2020

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, voči ktorým sa od 1. januára 2020 zastavili exekúcie na základe účinnosti zákona o zastavení niektorých exekúcií, že ich dlh voči veriteľovi nezanikol. „Každý dlžník má naďalej svoj záväzok voči konkrétnemu veriteľovi a ten ho môže od neho opätovne vymáhať novou exekúciou. Je mylná predstava

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby sa pred Vianocami zbytočne nezadlžovali dec 17, 2019

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby sa vo vrcholiacej vianočnej nákupnej horúčke zbytočne nezadlžovali. Podcenenie svojich záväzkov pod vplyvom emócií totiž môže viesť k finančným problémom, ktoré sa najmä u sociálne slabších vrstiev obyvateľstva neraz končia exekúciou. „Emócie v predvianočnom období môžu výrazne ovplyvniť