2 septembra, 2015Čo s dlhmi len jedného z manželov

Dobrý deň. Prednedávnom som sa rozviedla. Hlavným dôvodom boli manželove večné dlhy. Kým sme stihli dosplácať jeden úver v nebankovke, bez môjho vedomia vždy stihol spraviť ďalšie. Exmanžel prišiel navyše o prácu. Môžu byť takto vzniknuté pohľadávky vymáhané aj odo mňa, ak už nie sme manželia?

Rozvodom manželstva dlhy manželov samé o sebe nezanikajú. Podľa § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ak ste ešte po rozvode bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nevysporiadali písomnou dohodou a za predpokladu, že ešte neuplynula trojročná lehota jeho vysporiadania zo zákona, môže byť exmanželov záväzok uspokojený aj zo spoločného majetku.