Poradňa

Dokedy trvá exekúcia kvôli výživnému? jan 7, 2019

Dobrý deň. Exekútor mi zablokoval bankový účet kvôli exekúcii výživného. Dlh na výživné mi však vznikol len prechodne, kvôli strate práce, dnes už mám všetko uhradené, dokonca aj na mesiac vopred. Dokedy budem mať účet zablokovaný? Podľa ustanovenia § 101 Exekučného poriadku môže súd na návrh povinného (dlžníka) zastaviť exekúciu prikázan

Kam s podnetmi na činnosť exekútorov? nov 30, 2018

Dobrý deň, počul som v správach o tom, že komora exekútorov môže kontrolovať činnosť jednotlivých exekútorov. Ak mám konkrétne podozrenie, kam sa môžem obrátiť? Prezídium Slovenskej komory exekútorov zo zákona vykonáva o. i. kontrolu nad činnosťou exekútorov. Pritom má komora záujem na tom, aby bol každý podnet k činnosti konkrétneho exekútora

Kto môže nazerať do exekučných spisov? nov 19, 2018

Dobrý deň, môj otec, voči ktorému sa vedie exekúcia, mi udelil plnomocenstvo na nazretie do exekučného spisu. Podpis splnomocniteľa bol osvedčený na matrike. Napriek tomu mi súdny exekútor spis nesprístupnil s tým, že má prísť otec osobne. Postupoval správne? V rámci exekučného konania sa súdny exekútor oboznamuje s citlivými osobnými údajmi a info

Za cestu „načierno“ v MHD som po ôsmich rokoch v exekúcii, nie je to premlčané? dec 8, 2015

Mám problém s exekúciou. Pred ôsmimi rokmi som cestovala „na čierno“ v MHD. Po tak dlhej dobe mi prišlo oznámenie o začatí exekúcie. Musím pohľadávku zaplatiť? Neprichádza do úvahy premlčanie pohľadávky? Ak si dopravný podnik, teda veriteľ (podľa Exekučného poriadku oprávnený), stihol uplatniť pohľadávku voči Vám na súde v rámci trojročnej všeobecn

Ako si môžem overiť, či ma nekontaktoval falošný exekútor? dec 2, 2015

Čítal som v novinách, že po Slovensku chodia aj falošní exekútori. Ako si to v prípade pochybností môžem overiť? Menný zoznam exekútorov spolu s kontaktmi na ich exekútorské úrady nájdete na webovej stránke Slovenskej komory exekútorov www.ske.sk, v sekcii Zoznam exekútorov. Nájdete tam ich menný zoznam, aktuálne adresy, telefonické kontakty, e-mai