6 mája, 2015Dlžník sa zlúčil s inou spoločnosťou

 

Dobrý deň, pracoval som ako murár pre jednu stavebnú spoločnosť. Tá mi dlží za fakturované služby viac ako 5000 eur, minulý mesiac sa ale zlúčila s inou eseročkou. Od koho mám teraz dlh vymáhať?

Zlúčením dlžníka s inou spoločnosťou dlh sám osebe nezaniká. Zlúčenie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú, už jestvujúcu spoločnosť, ktorá je podľa § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka právnym nástupcom zlúčenej spoločnosti. Dlh je preto možné ďalej vymáhať od právneho nástupcu dlžníka.