26 augusta, 2015Exekúcia obchodného podielu

Dobrý deň, známemu som požičala 12000 eur s tým, že mi ich vráti do mesiaca. Odvtedy prešli už dva roky, ale peniaze mi nevrátil napriek tomu, že mu súd právoplatne uložil zaplatiť mi dlžnú sumu aj s príslušenstvom. Dlžník tvrdí, že nič nemá, nikde nepracuje, nemá pravidelný príjem. Auto, ktorým jazdí, aj byt, v ktorom býva, vlastní firma, kde je spoločníkom. Je možné mu napríklad predať firemné auto a splatiť tak jeho dlh?

V tomto prípade je potrebné rozlišovať medzi majetkom dlžníka samotného a majetkom jeho firmy, ktorá je samostatnou právnickou osobou a s dlhom nemá nič spoločné. Exekúcia smie zásadne postihnúť len majetok dlžníka, preto je bez ďalšieho (napr. ručiteľského alebo spoludlžníckeho záväzku) priama exekúcia majetku dlžníkovej firmy vylúčená.

Avšak obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti je jeho majetkovým právom, ktoré možno podľa ustanovenia § 113b Exekučného poriadku postihnúť exekúciou. Ak obchodná spoločnosť vlastní majetok, potom je šanca na uspokojenie veriteľa exekúciou obchodného podielu reálna.