18 novembra, 2015Exekútor mi zablokoval účet v banke, kde mám peniaze. Ako mám zaplatiť?

Dostal som sa do problémov. Exekútor mi zablokoval účet v banke kvôli dlhu 1934 eur. Na účte však mám podstatne viac prostriedkov. Ako mám dlh splatiť bez prístupu k účtu? Ďakujem za odpoveď.

Exekučný poriadok výslovne umožňuje dlžníkovi, aby zo zablokovaného účtu, ktorým disponuje, osobne v banke previedol dlžnú sumu na depozitný účet súdneho exekútora, ktorý exekúciu vedie. Ak tak dlžník učiní do 14 dní od doručenia oznámenia o začatí exekúcie, znižujú sa trovy exekúcie v časti odmeny exekútora na polovicu.