25 novembra, 2019Exekútor nesmie dôchodcom siahnuť na vianočný príspevok k dôchodku

Súdny exekútor nesmie dôchodcom siahnuť na vianočný príspevok k dôchodku. Slovenská komora exekútorov (SKE) upozorňuje dôchodcov, že ich vianočné príspevky k dôchodku  nepodliehajú exekúciám.

„Vyplácanie vianočného príspevku upravuje zákon č. 592/2006 Z.z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku v znení neskorších zmien a doplnkov. Podľa ustanovenia § 1 ods. 1 je tento príspevok definovaný ako štátna sociálna dávka. Na takúto dávku sa exekúcia nevzťahuje,“ uviedla hovorkyňa komory Stanislava Kolesárová.

Ak je voči dôchodcovi vedená exekúcia, môže mať zablokovaný účet, na ktorý mu chodí dôchodok i vianočný príspevok. „V takejto situácii odporúčame dôchodcom, aby si v Sociálnej poisťovni vyžiadali doklad o poskytnutí vianočného príspevku k dôchodku a preukázali sa ním súdnemu exekútorovi. Ten následne umožní čerpanie tohto príspevku,“ povedala Stanislava Kolesárová.

Alternatívou tohto postupu by bolo vyplácanie vianočných príspevkov Sociálnou poisťovňou poštovými poukážkami, a nie prevodom na účet.

Poberateľovi dôchodku v exekúcii ostať 100 percent sumy životného minima, aktuálne je to 210,20 eur mesačne. Na každú osobu, ktorú exekvovaný dôchodca vyživuje, sa pripočíta k nezraziteľnej čiastke ďalších 50 percent životného minima, teda 105,10 eur mesačne. Vianočných príspevkov k dôchodkom sa exekúcie netýkajú vôbec.

Slovenská komora exekútorov vníma veľmi citlivo situáciu seniorov, ktorí sa kvôli pôžičkám a finančným záväzkom bez zodpovedajúceho krytia dostali až do exekúcie. Preto na svojej stránke www.ske.sk v sekcii Nebuďte naším klientom poskytuje praktické rady ľuďom, ako sa nedostať do exekúcie. Občanom v exekúcii zasa poskytuje bezplatnú poradňu, ktorá za vyše šesť rokov činnosti pomohla viac ako 20-tisíc ľuďom.