30 novembra, 2018Kam s podnetmi na činnosť exekútorov?

Dobrý deň, počul som v správach o tom, že komora exekútorov môže kontrolovať činnosť jednotlivých exekútorov. Ak mám konkrétne podozrenie, kam sa môžem obrátiť?

Prezídium Slovenskej komory exekútorov zo zákona vykonáva o. i. kontrolu nad činnosťou exekútorov. Pritom má komora záujem na tom, aby bol každý podnet k činnosti konkrétneho exekútora riadne preverený. Na tento účel zriadila Slovenská komora exekútorov osobitný formulár na vlastnej webovej stránke. Podotýkame, že podnet musí byť dostatočne konkrétny, aby ho bolo možné preskúmať.