4 novembra, 2015Kto vymáha dlhy Sociálnej poisťovne?

Dobrý deň, chcem sa spýtať, kto vymáha dlhy pre Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne? Sú to exekútori, alebo majú poisťovne vlastné pravidlá?

Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne vymáhajú nedoplatky na poistnom bežným zákonným postupom cestou súdnych exekútorov. Po zaslaní návrhu na vykonanie exekúcie požiada exekútor príslušný súd o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Povinný má všetky procesné práva podľa Exekučného poriadku, ako pri exekúciách v prospech iných oprávnených subjektov.