1 apríla, 2015Mám exekúciu, môžem dlh splácať?

Mám tri exekúcie, dokopy asi na dlh 6000 eur. Som živnostník a v poslednom čase sa mi moc nedarilo. Nechcem prísť o dielňu. Preto sa chcem spýtať, či môžem dlh aj splácať, prípadne ako sa dajú určiť splátky, keď vopred neviem, aké budú moje možnosti.

Exekúcia predajom nehnuteľnosti je vždy posledná možnosť. V prvom rade úprimne komunikujte so súdnym exekútorom, ktorý ju vedie. Pokúste sa dohodnúť splátky dlhu vo výške, ktorú zvládnete. V prípade problémov so splácaním informujte exekútorský úrad vopred, predídete tak možným problémom. Skúste pouvažovať nad tým, či nevlastníte aj vy pohľadávku po termíne splatnosti, napríklad voči vašim odberateľom v podnikaní a informujte o nej exekútora. Môže ju prikázať vášmu dlžníkovi a znížiť tak váš dlh.