25 marca, 2015Môj syn má dlhy. Môžem prísť o dom?

Dobrý deň. Ďakujem za možnosť sa poradiť. Som už na dôchodku a môj syn, ktorý má v mojom dome stále trvalý pobyt, má množstvo dlhov z nevydareného podnikania. Môžu mi v exekúcii kvôli nemu siahnuť na dom?

Exekúciou sa uspokojujú dlhy výlučne z majetku dlžníka, takže ak nie ste jeho spoludlžník alebo ručiteľ, o dom kvôli cudzím dlhom neprídete. Ak však syn u Vás býva, prípadne má u Vás trvalé bydlisko, môže Vás exekútor navštíviť, vstúpiť do obydlia a zisťovať, či sa tam nachádza hnuteľný majetok dlžníka. Takto zistený majetok môže zaradiť do súpisu majetku a predať na dražbe. Lepšie je však nepríjemnostiam predchádzať, preto dlžníkom vždy odporúčame komunikovať s exekútorom. Dá sa tak predísť mnohým nepríjemnostiam, prípadne ich minimalizovať.