8 júla, 2015Môžu ma exekuovať aj po viac ako desiatich rokoch?

Dobrý deň, prosím o radu. Ešte v roku 1995 som nezaplatil „pokutu“ dopravnému podniku. Ten ma dal na súd až začiatkom roku 1997. O dva roky neskôr mi bolo oznámené začatie exekúcie, ktorá trvá dodnes, pretože sa mi nedarilo a bol som po celý čas bez majetku a príjmov. Počul som, že existuje desaťročná premlčacia lehota. Môže byť teda voči mne vedená exekúcia, keď ide o vec starú viac než 20 rokov?

Všeobecná premlčacia lehota je podľa § 101 Občianskeho zákonníka trojročná. Ak však ide o pohľadávku potvrdenú právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, začína v zmysle ustanovenia § 110 ods. 1 Občianskeho zákonníka plynúť nová desaťročná premlčacia doba, a to od momentu, kedy sa podľa rozhodnutia mal dlh splniť. Pokiaľ však veriteľ počas premlčacej doby podal návrh na výkon exekúcie a táto i naďalej prebieha, premlčacia doba podľa § 112 Občianskeho zákonníka po dobu tohto konania neplynie. Je preto možné a pravdepodobné, že váš dlh premlčaný nie je. Za predpokladu, že veriteľ dlh nepretržite vymáha, nemusí sa premlčať nikdy.