25 novembra, 2015Môžu ma exekuovať, ak vyhlásim osobný bankrot?

Prosím Vás, môže ma exekútor exekuovať, ak vyhlásim osobný bankrot?

Nie, nemôže. Podľa § 48 zákona o konkurze a reštrukturalizácii sa nemôže začať exekučné konanie na majetok podliehajúci konkurzu. Zároveň ak už bolo exekučné konanie začaté, vyhlásením konkurzu sa zastavuje. Dlhov sa však automaticky nezbavíte, ak Váš majetok nestačí na ich uspokojenie v konkurze, môže Vám súd povoliť oddlženie po skončení trojročnej skúšobnej doby, počas ktorej budete dlh splácať.