23 júla, 2015Odklad exekúcie, dá sa to?

Dobrý deň. Som rozvedená s maloletým synom a mám exekúciu na mzdu. Z toho, čo mi zostane, je veľmi ťažké prežiť. Teraz sme sa dostali do veľmi zlej situácie. Búrka nám zničila strechu a ak ju neopravím, dom bude neobývateľný a nebudem mať kde so synom bývať. Je nejaká možnosť, ako exekúciu zastaviť aspoň na čas?

Je aj v záujme oprávneného, aby ste pri vymáhaní pohľadávky nestratili pravidelný príjem a strechu nad hlavou. Preto je najlepším riešením komunikovať o možnom riešení priamo so súdnym exekútorom, ktorý exekúciu vedie. Podľa ustanovenia § 56 ods. 1 Exekučného poriadku môže súd na návrh povinného, ktorý je fyzickou osobou, povoliť odklad exekúcie, ak sa povinný bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky a oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený. Odklad exekúcie možno povoliť len na určitý čas a iba raz z rovnakého dôvodu.