29 apríla, 2015Zamestnávateľ mi dlží peniaze

Bývalý zamestnávateľ mi nevyplatil mzdu za posledné tri mesiace. Ako mám postupovať?

Nezaplatenie mzdy je podľa § 214 Trestného zákona trestným činom. Je preto možné sa priamo obrátiť na orgány činné v trestnom konaní. V prípade vymáhania cestou súdneho exekútora potrebuje dlžník najskôr získať tzv. exekučný titul, vo vašom prípade právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu, ktorým súd uloží dlžníkovi svoj dlh splniť. Následne je možné sa obrátiť na ktoréhokoľvek exekútora s návrhom na vykonanie exekúcie. Podrobný postup nájdete na webstránke www.ske.sk