21 októbra, 2015Zmena pobytu a doručenie?

Dobrý deň, v rodičovskom dome sa už asi dva roky nezdržiavam, napriek tomu mi tam exekútor doručil upovedomenie o začatí exekúcie. Bolo do vlastných rúk, ale poštárka ho nechala prevziať moju mamu. Je takéto doručenie platné?

Podľa ustanovenia § 49 ods. 1 Exekučného poriadku sa upovedomenie o začatí exekúcie doručuje povinnému do vlastných rúk, pričom je náhradný spôsob doručenia vylúčený. Preto ak zásielku prebrala iná osoba, ktorá na preberanie zásielok do vlastných rúk nebola splnomocnená, potom takéto doručenie nemôže vyvolať právne účinky.

Odporúčame konzultovať vec priamo so súdnym exekútorom, ktorý exekúciu vedie. Môžete tak predísť zvyšovaniu príslušenstva prípadnej pohľadávky a trov exekučného konania.