Zoznam exekútorov


A Á B C Č D Ď E F G H I Í J K L Ľ M N Ň O Ó P R Ŕ S Š T Ť Q U Ú V W X Y Z Ž

Filtrované podľa P (Vypnúť filter)

Meno Detaily exekútora
JUDr. Pálffyová Eva IČO: 31195741
Adresa: Javorová 7, 92701 Šaľa
Tel.: 031 7708171
Fax: 031 7708171
E-mail: eva.palffyova@ske.sk

Evidenčné číslo: 126

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 14:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 14:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 4230040225/3100 IBAN: SK74 3100 0000 0042 3004 0225
Číslo účtu: 4230040209/3100 IBAN: SK21 3100 0000 0042 3004 0209
Číslo účtu: / IBAN: SK52 3100 0000 0042 3004 0233

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Kapronczai Jozef

JUDr. Ing. Paller Miroslav IČO: 37817884
Adresa: Jesenského 61, 96501 Žiar nad Hronom
Tel.: 045 6735015
Fax: 045 6735014
E-mail: miroslav.paller@ske.sk

Evidenčné číslo: 127

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 15:30
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 15:30
Štvrtok 08:00 - 15:30
Piatok 08:30 - 13:30

Bankové spojenie: Číslo účtu: 402095233/7500 IBAN: SK 42 7500 0000 0004 0209 5233
Číslo účtu: 602477973/7500 IBAN: SK 45 7500 0000 0006 0247 7973

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Pračková Bronislava

Mgr. Palša Igor IČO: 36151327
Adresa: Masarykova 13, 08001 Prešov
Tel.: +421 51/7721770
Fax: +421 51/7721770
E-mail: igor.palsa@ske.sk

Evidenčné číslo: 128

Úradné hodiny:
Pondelok 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 1896926053/0200 IBAN: SK 58 0200 0000 0018 9692 6053

Koncipienti:
Mgr. Augustínová Iveta
JUDr. Novotná Zuzana
Mgr. Ožvoldová Dominika

Zastupujúci exekútor: JUDr. Plško Branislav

JUDr. Papcunová Zuzana IČO: 35551046
Adresa: Hlavná 68, 04001 Košice
Tel.: +421 55/644 3303
Fax: +421 55/644 3303
E-mail: zuzana.papcunova@ske.sk

Evidenčné číslo: 256

Úradné hodiny:
Pondelok 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 1713034053/0200 IBAN: SK57 0200 0000 0017 1303 4053
Číslo účtu: 2629752604/1100 IBAN: SK41 1100 0000 0026 2975 2604

Koncipienti:
Mgr. Plencnerová Nikola

Zastupujúci exekútor: JUDr. Mazúr Michal

Mgr. Pavlík Jozef IČO: 36123145
Adresa: Nám. M.R.Štefánika 582/29B, 90701 Myjava
Tel.: 0903326896, 0911262617, 034/6212143
Fax: -
E-mail: jozef.pavlik@ske.sk

Evidenčné číslo: 215

Úradné hodiny:
Pondelok 11:00 - 16:00
Utorok 10:00 - 15:00
Streda 10:00 - 15:00
Štvrtok 10:00 - 15:00
Piatok 10:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: / IBAN: SK76 5600 0000 0050 4474 3001
Číslo účtu: / IBAN: SK10 5600 0000 0050 4474 7002

Koncipienti:
Mgr. Pavlíková Zdenka

Zastupujúci exekútor: JUDr. Kvasnica Štefan

JUDr. Pavlík Jaromír IČO: 42072212
Adresa: Nám. A. Hlinku 54, 03401 Ružomberok
Tel.: +421 44/ 4327976
Fax: +421 44/ 4327976
E-mail: jaromir.pavlik@ske.sk

Evidenčné číslo: 120

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 8349585001/5600 IBAN: SK54 5600 0000 0083 4958 5001

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: Radzo František

JUDr. Pekár Ľubomír IČO: 34046917
Adresa: P.Pázmáňa 49/3, 92701 Šaľa
Tel.: 031 7705270, 7706289, 7707643
Fax: 031 7705909
E-mail: lubomir.pekar@ske.sk

Evidenčné číslo: 130

Úradné hodiny:
Pondelok 10:00 - 15:00
Utorok 10:00 - 15:00
Streda 11:00 - 16:00
Štvrtok 10:00 - 15:00
Piatok 10:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 6715716018/1111 IBAN: SK1311110000006715716018
Číslo účtu: 6715716026/1111 IBAN: SK8811110000006715716026
Číslo účtu: 6715716034/1111 IBAN: SK6611110000006715716034
Číslo účtu: 2938544382/0200 IBAN: SK7802000000002938544382
Číslo účtu: 19-2325060/8120 IBAN: SK2181200000190002325060
Číslo účtu: / IBAN: SK44 1111 0000 0067 1571 6042

Koncipienti:
JUDr. Mihály Martin

Zastupujúci exekútor: JUDr. Stano Peter

JUDr. Peltzner Tomáš IČO: 35497335
Adresa: Jakubovo námestie 15, 81109 Bratislava
Tel.: 0902 403 053
Fax: -
E-mail: tomas.peltzner@ske.sk

Evidenčné číslo: 310

Úradné hodiny:
Pondelok 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2621750946/1100 IBAN: SK05 1100 0000 0026 2175 0946
Číslo účtu: / IBAN: SK20 7500 0000 0040 2924 2431

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Cibulková Hana

JUDr. Petík Július IČO: 31803121
Adresa: Nobelova ul č. 34, 83102 Bratislava
Tel.: +421905 652 513
Fax: -
E-mail: julius.petik@ske.sk

Evidenčné číslo: 131

Úradné hodiny:
Pondelok 10:00 - 15:00
Utorok 10:00 - 16:00
Streda 10:00 - 15:00
Štvrtok 10:00 - 15:00
Piatok 10:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2624708313/1100 IBAN: SK41 1100 0000 0026 2470 8313

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: Mgr. Halás Boris

JUDr. Petrovič Martin IČO: 42324840
Adresa: Kósu-Schoppera 8, 04801 Rožňava
Tel.: +421 949 046 779
Fax: -
E-mail: martin.petrovic@ske.sk

Evidenčné číslo: 413

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 5050453422/0900 IBAN: SK48 0900 0000 0050 5045 3422
Číslo účtu: 5050455372/0900 IBAN: SK69 0900 0000 0050 5045 5372

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Hodermarský Peter

Mgr. Petruška Martin
Prerušenie výkonu funkcie
IČO: 37947613
Adresa: Kukorelliho 1505/50, 06601 Humenné
Tel.: 0903 202 060
Fax: -
E-mail: martin.petruska@ske.sk

Evidenčné číslo: 292

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2627066715/1100 IBAN: SK98 1100 0000 0026 2706 6715
Číslo účtu: 2526482453/0200 IBAN: SK14 0200 0000 0025 2648 2453

Koncipienti:
Mgr. Petrušková Alena

Zastupujúci exekútor: JUDr. Špička Jaroslav

Mgr. Pinter Miroslav IČO: 31803679
Adresa: Bradáčova 7, 85286 Bratislava
Tel.: 02/62411160
Fax: 02/62411160
E-mail: miroslav.pinter@ske.sk

Evidenčné číslo: 257

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Streda 08:00 - 10:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2623708581/1100 IBAN: SK33 1100 0000 0026 2370 8581
Číslo účtu: 5036782924/0900 IBAN: SK64 0900 0000 0050 3678 2924

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Mráz Jaroslav

JUDr. Píry Martin IČO: 42219957
Adresa: Framborská 3605/41, 01001 Žilina
Tel.: 041/516 6362
Fax: 041/516 6362
E-mail: martin.piry@ske.sk

Evidenčné číslo: 376

Úradné hodiny:
Pondelok 08:30 - 11:00 , 12:00 - 15:30
Utorok 08:30 - 11:00 , 12:00 - 15:30
Streda 08:30 - 11:00 , 12:00 - 16:00
Štvrtok 08:30 - 11:00 , 12:00 - 15:30
Piatok 08:30 - 11:00 , 12:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 1160780012/1111 IBAN: SK7511110000001160780012

Koncipienti:
JUDr. Juraštík Radovan
Mgr. Gallik Tomáš

Zastupujúci exekútor: JUDr. Šupa Miroslav

JUDr. Plško Branislav IČO: 31761925
Adresa: Letná 5, 83103 Bratislava
Tel.: 02/53637484, 02/53637485
Fax: -
E-mail: branislav.plsko@ske.sk

Evidenčné číslo: 133

Úradné hodiny:
Pondelok 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 4849320001/5600 IBAN: SK55 5600 0000 0048 4932 0001
Číslo účtu: 4849328003/5600 IBAN: SK20 5600 0000 0048 4932 8003

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Plšková Jana

JUDr. Plšková Jana IČO: 42355877
Adresa: Letná 5, 83103 Bratislava
Tel.: 02/53637486
Fax: -
E-mail: jana.plskova@ske.sk

Evidenčné číslo: 414

Úradné hodiny:
Pondelok 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 6634642002/5600 IBAN: SK31 5600 0000 0066 3464 2002

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Plško Branislav

Podešla Vladimír IČO: 34049231
Adresa: Štefánikova 1408/58, 90501 Senica
Tel.: 0905 465 739
Fax: -
E-mail: vladimir.podesla@ske.sk

Evidenčné číslo: 134

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:30 - 11:30 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 37226548/0900 IBAN: SK98 0900 0000 0000 3722 6548

Koncipienti:
Mgr. Petráš Marcel

Zastupujúci exekútor: JUDr. Šajánková Eva

doc. JUDr. Podhorec Ivan PhD. IČO: 42124603
Adresa: Damborského 13, 94901 Nitra
Tel.: -
Fax: -
E-mail: ivan.podhorec@ske.sk

Evidenčné číslo: 415

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2924904789/1100 IBAN: SK57 1100 0000 0029 2490 4789

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Ing. Štorek Jozef

JUDr. Polák Ivan IČO: 41208374
Adresa: Potočná 15, 90901 Skalica
Tel.: 0903 423 133
Fax: -
E-mail: ivan.polak@ske.sk

Evidenčné číslo: 311

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 12:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 253062920/0900 IBAN: SK59 0900 0000 0002 5306 2920
Číslo účtu: / IBAN: SK24 0900 0000 0000 3722 6134

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: Mgr. Čerešňa Dušan

Mgr. Polák Stanislav IČO: 37852167
Adresa: Moyzesova 5, 94901 Nitra
Tel.: 037 6523160
Fax: 037 6523160
E-mail: stanislav.polak@ske.sk

Evidenčné číslo: 247

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2717623001/5600 IBAN: SK 32 5600 0000 0027 1762 3001

Koncipienti:
Mgr. Ing. Polák Stanislav

Zastupujúci exekútor: Mgr. Jambor Ivan

JUDr. Polák Vladimír IČO: 34055665
Adresa: Hurbanova 643, 90701 Myjava
Tel.: 034 6216452
Fax: 034 6216452
E-mail: vladimir.polak@ske.sk

Evidenčné číslo: 209

Úradné hodiny:
Pondelok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Streda 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 16:00
Piatok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 0253093292/0900 IBAN: SK53 0900 0000 0002 5309 3292

Koncipienti:
JUDr. Polák Martin

Zastupujúci exekútor: JUDr. Poláková Miroslava

JUDr. Poláková Miroslava IČO: 42144558
Adresa: Hurbanova č. 643, 90701 Myjava
Tel.: 034/6216452
Fax: -
E-mail: miroslava.polakova@ske.sk

Evidenčné číslo: 335

Úradné hodiny:
Pondelok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Streda 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 16:00
Piatok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 0253766426/0900 IBAN: SK34 0900 0000 0002 5376 6426

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Polák Vladimír

JUDr. Pračková Bronislava IČO: 37889125
Adresa: ul. Cyrila a Metoda 22, 96501 Žiar nad Hronom
Tel.: 045 6726236
Fax: 045 6722658
E-mail: bronislava.prackova@ske.sk

Evidenčné číslo: 244

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 5303813001/5600 IBAN: SK 72 5600 0000 0053 0381 3001
Číslo účtu: 5303817002/5600 IBAN: SK 06 5600 0000 0053 0381 7002

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Ing. Paller Miroslav

JUDr. Prudká Andrea IČO: 37913654
Adresa: Nám.A.Hlinku 36/9, 01701 Považská Bystrica
Tel.: 0905 582 414
Fax: -
E-mail: andrea.prudka@ske.sk

Evidenčné číslo: 260

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2921833524/1100 IBAN: SK76 1100 0000 0029 2183 3524
Číslo účtu: 2824086002/5600 IBAN: SK12 5600 0000 0028 2408 6002

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Krasňanová Mária