Zoznam exekútorov


A Á B C Č D Ď E F G H I Í J K L Ľ M N Ň O Ó P R Ŕ S Š T Ť Q U Ú V W X Y Z Ž

Filtrované podľa K (Vypnúť filter)

Meno Detaily exekútora
JUDr. Kabáč Jaroslav ml. IČO: 37801571
Adresa: Trojičné námestie 191, 02744 Tvrdošín
Tel.: 043 5328175
Fax: -
E-mail: j.kabac@ske.sk

Evidenčné číslo: 75

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Streda 09:00 - 11:00 , 12:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 0321299162/0900 IBAN: SK46 0900 0000 0003 2129 9162
Číslo účtu: 0324633752/0900 IBAN: SK61 0900 0000 0003 2463 3752

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Kabáč Miloš

JUDr. Kabáč Jaroslav IČO: 35659378
Adresa: Hviezdoslavovo námestie 204/4, 02901 Námestovo
Tel.: 0917499912
Fax: -
E-mail: jaroslav.kabac@ske.sk

Evidenčné číslo: 76

Úradné hodiny:
Pondelok 07:00 - 11:00 , 11:30 - 15:30
Utorok 07:00 - 11:00 , 11:30 - 15:30
Streda 07:00 - 11:00 , 11:30 - 16:00
Štvrtok 07:00 - 11:00 , 11:30 - 15:30
Piatok 07:00 - 11:00 , 11:30 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 54222776/0900 IBAN: SK18 0900 0000 0000 5422 2776
Číslo účtu: 4017082004/5600 IBAN: SK02 5600 0000 0040 1708 2004
Číslo účtu: 4017085002/5600 IBAN: SK51 5600 0000 0040 1708 5002

Koncipienti:
JUDr. Repáňová Marta

Zastupujúci exekútor: JUDr. Kabáč Miloš

JUDr. Kabáč Miloš IČO: 42272912
Adresa: Hviezdoslavovo námestie 204/4, 02901 Námestovo
Tel.: 0918 775 699
Fax: -
E-mail: milos.kabac@ske.sk

Evidenčné číslo: 370

Úradné hodiny:
Pondelok 07:00 - 11:00 , 11:30 - 15:30
Utorok 07:00 - 11:00 , 11:30 - 15:30
Streda 07:00 - 11:00 , 11:30 - 16:00
Štvrtok 07:00 - 11:00 , 11:30 - 15:30
Piatok 07:00 - 11:00 , 11:30 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 364979934/0900 IBAN: SK07 0900 0000 0003 6497 9934

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Kabáč Jaroslav

JUDr. Kapronczai Ivana IČO: 42182751
Adresa: Miletičova 23, 821 09 Bratislava,
Tel.: 0917 879 333
Fax: -
E-mail: ivana.kapronczai@ske.sk

Evidenčné číslo: 352

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 4012598511/7500 IBAN: SK89 7500 0000 0040 1259 8511

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Kapronczai Jozef

JUDr. Kapronczai Jozef IČO: 42133882
Adresa: Švermova 273, 92401 Galanta
Tel.: 031/7899846, 0917 974 911
Fax: 031/7899846
E-mail: jozef.kapronczai@ske.sk

Evidenčné číslo: 323

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 11:30 , 12:15 - 16:00
Utorok 09:00 - 11:30 , 12:15 - 16:00
Streda 09:00 - 11:30 , 12:15 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 11:30 , 12:15 - 16:00
Piatok 09:00 - 11:30 , 12:15 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 4006511504/7500 IBAN: SK44 7500 0000 0040 0651 1504
Číslo účtu: 4024493645/7500 IBAN: SK23 7500 0000 0040 2449 3645
Číslo účtu: / IBAN: SK10 5600 0000 0098 0313 7001
Číslo účtu: / IBAN: SK94 1111 0000 0067 6647 6018
Číslo účtu: / IBAN: SK72 1111 0000 0067 6647 6026
Číslo účtu: / IBAN: SK50 1111 0000 0067 6647 6034
Číslo účtu: / IBAN: SK28 1111 0000 0067 6647 6042

Koncipienti:
JUDr. Paldanová Denisa

Zastupujúci exekútor: JUDr. Ing. Paller Miroslav

JUDr. Karas Jozef IČO: 35517034
Adresa: Sládkovičova 1423/7, 06601 Humenné
Tel.: 057 7720218
Fax: 057 7756914
E-mail: jozef.karas@ske.sk

Evidenčné číslo: 78

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 86909185/0900 IBAN: SK38 0900 0000 0000 8690 9185

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Brožina Michal

Ing. JUDr. Kešeľak Radoslav IČO: 35547430
Adresa: Mlynská č. 2, 05201 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/4414242
Fax: 053/4414243
E-mail: radoslav.keselak@ske.sk

Evidenčné číslo: 242

Úradné hodiny:
Pondelok 07:30 - 11:30 , 13:00 - 15:30
Utorok 07:30 - 11:30 , 13:00 - 15:30
Streda 07:30 - 11:30 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 07:30 - 11:30 , 13:00 - 15:30
Piatok 07:30 - 11:30 , 13:00 - 15:30

Bankové spojenie: Číslo účtu: 3 500 500 005/5600 IBAN: SK70 5600 0000 0035 0050 0005
Číslo účtu: 2625840121/1100 IBAN: SK08 1100 0000 0026 2584 0121

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Gerbery Boris

JUDr. Kešeľak Michal
Pozastavenie výkonu funkcie
IČO: 36153460
Adresa: Mlynská č. 2, 05201 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/4414747
Fax: 053/4414747
E-mail: michal.keselak@ske.sk

Evidenčné číslo: 80

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 3500558004/5600 IBAN: SK65 5600 0000 0035 0055 8004

Koncipienti:
Mgr. Klembárová Elena

Zastupujúci exekútor: Ing. JUDr. Kešeľak Radoslav

JUDr. Kliment Peter IČO: 43985840
Adresa: Sv. Cyrila a Metoda 4647/1, 955 01 Topoľčany
Tel.: +421 38/5300984
Fax: +421 38/5300984
E-mail: peter.kliment@ske.sk

Evidenčné číslo: 355

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2928851987/1100 IBAN: SK96 1100 0000 0029 2885 1987

Koncipienti:
Mgr. Haláková Denisa

Zastupujúci exekútor: doc. JUDr. Podhorec Ivan PhD.

JUDr. Kliniec Vladimír IČO: 35993863
Adresa: Hollého č. 1/417, 97101 Prievidza
Tel.: 046 5425098
Fax: -
E-mail: vladimir.kliniec@ske.sk

Evidenčné číslo: 431

Úradné hodiny:
Pondelok 07:00 - 15:00
Utorok 07:00 - 15:00
Streda 07:00 - 15:00
Štvrtok 07:00 - 15:00
Piatok 07:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 66501457/0900 IBAN: SK9709000000000066501457

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Matejov Jozef

JUDr. Koči Juraj IČO: 35538589
Adresa: Okružná 3, 07101 Michalovce
Tel.: +421 56 6889351-3
Fax: -
E-mail: juraj.koci@ske.sk

Evidenčné číslo: 253

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 14:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 11873931/5200 IBAN: SK75 5200 0000 0000 1187 3931
Číslo účtu: 4470005517/3100 IBAN: SK04 3100 0000 0044 7000 5517
Číslo účtu: 2923899244/1100 IBAN: SK54 1100 0000 0029 2389 9244

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Blaško Jozef

JUDr. Kohút Peter IČO: 35657723
Adresa: Mičinská cesta 35, 97401 Banská Bystrica
Tel.: 048 4142042, 4147285
Fax: 048 4142042
E-mail: peter.kohut@ske.sk

Evidenčné číslo: 83

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 11:30 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 11:30 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 11:30 - 15:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 11:30 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 11:30 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 4008436122/7500 IBAN: SK04 7500 0000 0040 0843 6122
Číslo účtu: / IBAN: SK90 7500 0000 0040 0791 1550

Koncipienti:
JUDr. Ondráš Milan

Zastupujúci exekútor: JUDr. Mičák Mário

JUDr. König Viliam
Pozastavenie výkonu funkcie
IČO: 37816951
Adresa: Hlbiny č. 2, 96001 Zvolen
Tel.: 045 5331598
Fax: 045 5331567
E-mail: viliam.konig@ske.sk

Evidenčné číslo: 85

Úradné hodiny:

Bankové spojenie:
-

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: Mgr. Somík Milan

Mgr. Ing. Korim Juraj IČO: 42344387
Adresa: Duklianskych hrdinov 2473, 09301 Vranov nad Topľou
Tel.: 057/4462350
Fax: 057/4423007
E-mail: juraj.korim@ske.sk

Evidenčné číslo: 409

Úradné hodiny:
Pondelok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Streda 08:30 - 11:30 , 14:00 - 16:00
Štvrtok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2923907021/1100 IBAN: SK80 1100 0000 0029 2390 7021
Číslo účtu: / IBAN: SK30 0900 0000 0051 0974 2668

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Špička Jaroslav

Ing. JUDr. Korimová Milada
Pozastavenie výkonu funkcie
IČO: 35520841
Adresa: Duklianskych hrdinov 2473, 09301 Vranov nad Topľou
Tel.: 057/4423007
Fax: -
E-mail: milada.korimova@ske.sk

Evidenčné číslo: 86

Úradné hodiny:
Pondelok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Streda 08:30 - 11:30 , 14:00 - 16:00
Štvrtok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 107911314/0900 IBAN: SK9309000000000107911314

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: Mgr. Ing. Korim Juraj

Mgr. Kostka Ján IČO: 30847303
Adresa: Šustekova 51, 85104 Bratislava
Tel.: 0917 170 788
Fax: -
E-mail: jan.kostka@ske.sk

Evidenčné číslo: 268

Úradné hodiny:
Pondelok 12:00 - 17:00
Utorok 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Streda 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Piatok 08:30 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2622709996/1100 IBAN: SK96 1100 0000 0026 2270 9996
Číslo účtu: 5064547753/0900 IBAN: SK19 0900 0000 0050 6454 7753

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: Mgr. Kostka Martin

Mgr. Kostka Martin IČO: 42354722
Adresa: Šustekova 51, 85104 Bratislava
Tel.: 0905/850 191
Fax: -
E-mail: martin.kostka@ske.sk

Evidenčné číslo: 429

Úradné hodiny:
Pondelok 12:00 - 17:00
Utorok 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Streda 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Piatok 08:30 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 5054423458/0900 IBAN: SK90 0900 0000 0050 5442 3458

Koncipienti:
JUDr. Kostková Martina

Zastupujúci exekútor: JUDr. Závodský Martin

JUDr. Kovács Juraj IČO: 45029113
Adresa: Hviezdoslavova 1, 97901 Rimavská Sobota
Tel.: 0948 510 186
Fax: -
E-mail: juraj.kovacs@ske.sk

Evidenčné číslo: 336

Úradné hodiny:
Pondelok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: / IBAN: SK34 7500 0000 0040 3007 0171
Číslo účtu: / IBAN: SK10 7500 0000 0040 3221 0908

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Ing. PhD. Gasper Ján

JUDr. Kováč Ladislav, PhD. IČO: 35505222
Adresa: Južná trieda 93, 04001 Košice
Tel.: 055 7280011
Fax: 055 7280015
E-mail: ladislav.kovac@ske.sk

Evidenčné číslo: 88

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:30
Streda 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:30
Štvrtok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:30
Piatok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 1960547542/0200 IBAN: SK33 0200 0000 0019 6054 7542
Číslo účtu: 5062903988/0900 IBAN: SK03 0900 0000 0050 6290 3988
Číslo účtu: / IBAN: SK96 1100 0000 0029 3339 4303

Koncipienti:
JUDr. Kolačkovská Iveta
Mgr. Ing. Čerpák Marián

Zastupujúci exekútor: JUDr. Sokol Ján

JUDr. Kováčová Dagmar IČO: 37927027
Adresa: Záhradnícka 46, 82108 Bratislava
Tel.: 02/32202181
Fax: -
E-mail: dagmar.kovacova@ske.sk

Evidenčné číslo: 391

Úradné hodiny:
Pondelok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2920891044/1100 IBAN: SK56 1100 0000 0029 2089 1044

Koncipienti:
Mgr. Šotkovská Zuzana

Zastupujúci exekútor: JUDr. Kuna Peter

MVDr. Mgr. Kovaľ Pavol IČO: 31276491
Adresa: Hlavná 137, 08001 Prešov
Tel.: 051/775 49 68
Fax: -
E-mail: pavol.koval@ske.sk

Evidenčné číslo: 89

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 15:00
Streda 08:00 - 15:00
Štvrtok 08:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 6840555022/1111 IBAN: SK02 1111 0000 0068 4055 5022
Číslo účtu: 5051991628/0900 IBAN:

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Brožina Michal

JUDr. Kráčalík Pohovejová Ivana IČO: 42354820
Adresa: Miletičova 35, 82109 Bratislava
Tel.: 0905/977 630, 02/43191638
Fax: -
E-mail: ivana.pohovejova@ske.sk

Evidenčné číslo: 416

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2927905293/1100 IBAN: SK73 1100 0000 0029 2790 5293
Číslo účtu: / IBAN: SK48 1100 0000 0029 4203 7770

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Falisová Eva

Mgr. Kráľ Marián IČO: 35663456
Adresa: Radlinského 1728/47, 02601 Dolný Kubín
Tel.: 043 5865484
Fax: 043 5865484
E-mail: marian.kral@ske.sk

Evidenčné číslo: 90

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 6015634540332/0200 IBAN: SK11 0200 0060 1506 3454 0332
Číslo účtu: 1942827153/0200 IBAN: SK73 0200 0000 0019 4282 7153

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: Mgr. Somík Milan

JUDr. Krasňanová Mária IČO: 31118577
Adresa: Nám.A.Hlinku 36/9, 01701 Považská Bystrica
Tel.: 0905 582 414
Fax: -
E-mail: maria.krasnanova@ske.sk

Evidenčné číslo: 91

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2922840435/1100 IBAN: SK5711000000002922840435

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Prudká Andrea

Mgr. Kríková Helena IČO: 42147735
Adresa: Košovská cesta 1, 97101 Prievidza
Tel.: +421 46/3811152, 046/3811598
Fax: -
E-mail: helena.krikova@ske.sk

Evidenčné číslo: 34

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:30
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:30
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:30
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:30

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2730495251/0200 IBAN: SK64 0200 0000 0027 3049 5251

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Matuška René

JUDr. Krištofík Peter IČO: 35658851
Adresa: A. Pietra 10645/17, 03601 Martin
Tel.: 043 4238323
Fax: 043 4238323
E-mail: peter.kristofikmucha@ske.sk

Evidenčné číslo: 122

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 5048653353/0900 IBAN: SK61 0900 0000 0050 4865 3353
Číslo účtu: 3012860001/5600 IBAN: SK19 5600 0000 0030 1286 0001
Číslo účtu: 0061355892/0900 IBAN: SK6509000000000061355892

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Franek Ján

Mgr. Kriváň Drahomír IČO: 50918320
Adresa: 1. mája 2900/111, Malacky 901 01
Tel.: 0901 911 993
Fax: -
E-mail: drahomir.krivan@ske.sk

Evidenčné číslo: 211

Úradné hodiny:
Pondelok 10:00 - 15:00
Utorok 11:00 - 16:00
Streda 10:00 - 15:00
Štvrtok 10:00 - 15:00
Piatok 10:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2625709190/1100 IBAN: SK77 1100 0000 0026 2570 9190

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Zervan Mária

JUDr. Kroupa Marcel IČO: 42026067
Adresa: Gegeľovská 662/2, 90701 Myjava
Tel.: 0949 331 804
Fax: -
E-mail: marcel.kroupa@ske.sk

Evidenčné číslo: 316

Úradné hodiny:
Pondelok 10:00 - 15:00
Utorok 10:00 - 15:00
Streda 10:00 - 16:00
Štvrtok 10:00 - 15:00
Piatok 10:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 253265592/0900 IBAN: SK73 0900 0000 0002 5326 5592
Číslo účtu: / IBAN: SK24 0900 0000 0051 2825 0861

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Ďorďovič Ladislav ml.

Mgr. Krušina Petr IČO: 42173647
Adresa: Lazaretská 2514/4, 81108 Bratislava
Tel.: +421 2 52635488
Fax: +421 2 52635488
E-mail: petr.krusina@ske.sk

Evidenčné číslo: 361

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2908476956/0200 IBAN: SK32 0200 0000 0029 0847 6956
Číslo účtu: 4018567847/7500 IBAN: SK16 7500 0000 0040 1856 7847

Koncipienti:
JUDr. Zahorčáková Andrea

Zastupujúci exekútor: JUDr. Baranay Peter

JUDr. Kubát Bohumil IČO: 42185084
Adresa: Červenej armády 1, 03601 Martin
Tel.: +421 948 489 402, +421 948 489 408
Fax: -
E-mail: bohumil.kubat@ske.sk

Evidenčné číslo: 360

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 11:30 , 13:00 - 15:30
Utorok 09:00 - 11:30 , 13:00 - 15:30
Streda 09:30 - 11:30 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 11:30 , 13:00 - 15:30
Piatok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: / IBAN: SK72 7500 0000 0040 1322 3594
Číslo účtu: / IBAN: SK17 7500 0000 0040 2437 1242

Koncipienti:
Mgr. Lipták Filip

Zastupujúci exekútor: JUDr. Kliment Peter

JUDr. Kubešová Zuzana IČO: 36100030
Adresa: Streďanská 4055, 95501 Topoľčany
Tel.: 0901/701 847, 0910/335 290
Fax: -
E-mail: zuzana.kubesova@ske.sk

Evidenčné číslo: 93

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 15:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 1294406253/0200 IBAN: SK49 0200 0000 0012 9440 6253
Číslo účtu: 2045531154/0200 IBAN: SK13 0200 0000 0020 4553 1154

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Stodolová Soňa

JUDr. Kučerová Viera IČO: 37851390
Adresa: ul. A. Dubčeka 3558/78, 90851 Holíč
Tel.: 0918 873 043
Fax: -
E-mail: viera.kucerova@ske.sk

Evidenčné číslo: 287

Úradné hodiny:
Pondelok 07:00 - 15:00
Utorok 07:00 - 15:00
Streda 07:00 - 16:00
Štvrtok 07:00 - 15:00
Piatok 07:00 - 14:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 1886715455/0200 IBAN: SK79 0200 0000 0018 8671 5455
Číslo účtu: 1886689453/0200 IBAN: SK47 0200 0000 0018 8668 9453
Číslo účtu: / IBAN: SK50 0900 0000 0051 7575 6240

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Dobiašová Jana

JUDr. Kuna Peter IČO: 42354811
Adresa: Miletičova 20, 82108 Bratislava
Tel.: 0911 779 963
Fax: -
E-mail: peter.kuna@ske.sk

Evidenčné číslo: 430

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Streda 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 3216388351/0200 IBAN: SK79 0200 0000 0032 1638 8351
Číslo účtu: / IBAN: SK78 8360 5207 0042 0615 4089
Číslo účtu: / IBAN: SK94 3100 0000 0040 0096 2240
Číslo účtu: / IBAN: SK22 0900 0000 0004 4006 7946
Číslo účtu: / IBAN: SK76 5600 0000 0051 7501 4001

Koncipienti:
JUDr. Laskovičová Lucia

Zastupujúci exekútor: JUDr. Lutter Ivan

JUDr. Kvasnica Štefan IČO: 36129909
Adresa: M.R.Štefánika 582/29B, P.O.BOX 2/24, 90701 Myjava
Tel.: 034/230 1544
Fax: -
E-mail: stefan.kvasnica@ske.sk

Evidenčné číslo: 243

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 11:30 , 12:30 - 15:00
Utorok 09:00 - 11:30 , 12:30 - 15:00
Streda 09:00 - 11:30 , 12:30 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 11:30 , 12:30 - 15:00
Piatok 09:00 - 11:30 , 12:30 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 6630240014/1111 IBAN: SK88 1111 0000 0066 3024 0014
Číslo účtu: 6630240006/1111 IBAN: SK88 1111 0000 0066 3024 0006
Číslo účtu: / IBAN: SK53 5600 0000 0036 3902 3004

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Polák Vladimír

JUDr. Kvasňovská Denisa (Regináčová Mihalová) IČO: 35560886
Adresa: Moyzesova 34, 04001 Košice
Tel.: 055 6229884
Fax: 055 6229884
E-mail: denisa.kvasnovska@ske.sk

Evidenčné číslo: 281

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 10:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 445717864/0900 IBAN: SK62 0900 0000 0004 4571 7864
Číslo účtu: 2651090029/1100 IBAN: SK17 1100 0000 0026 5109 0029
Číslo účtu: 4007965954/7500 IBAN: SK53 7500 0000 0040 0796 5954
Číslo účtu: / IBAN: SK75 0900 0000 0005 5012 5326

Koncipienti:
JUDr. Maliňáková Andrea
Mgr. Kačírová Lívia
Mgr. Karabinošová Ingrida

Zastupujúci exekútor: Ing. JUDr. Mihal Karol