Zoznam exekútorov


A Á B C Č D Ď E F G H I Í J K L Ľ M N Ň O Ó P R Ŕ S Š T Ť Q U Ú V W X Y Z Ž

Filtrované podľa J (Vypnúť filter)

Meno Detaily exekútora
JUDr. Jakubec Ladislav IČO: 31782361
Adresa: Zámocká 30, 81101 Bratislava
Tel.: 02/ 54648621-3
Fax: 02/ 54648623
E-mail: ladislav.jakubec@ske.sk

Evidenčné číslo: 68

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Streda 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 4000886102/3100 IBAN: SK0231000000004000886102
Číslo účtu: 4000886137/3100 IBAN: SK2731000000004000886137
Číslo účtu: 4000886145/3100 IBAN: SK0531000000004000886145
Číslo účtu: 4000886153/3100 IBAN: SK8031000000004000886153
Číslo účtu: 4000886161/3100 IBAN: SK5831000000004000886161
Číslo účtu: 0002117413/7500 IBAN: SK7875000000000002117413
Číslo účtu: 2626116135/1100 IBAN: SK4311000000002626116135

Koncipienti:
Mgr. Vendžúr Boris
Mgr. Bučko Michal
Mgr. Redechová Nikoleta
Mgr. Fábry Dominik
Mgr. Szutyányiová Karolína

Zastupujúci exekútor: JUDr. Líška Kamil

Mgr. Jambor Ivan IČO: 37857240
Adresa: Farská 5, 94901 Nitra
Tel.: 037 6519802
Fax: 037 6519802
E-mail: ivan.jambor@ske.sk

Evidenčné číslo: 271

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 14:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 854732002/5600 IBAN: SK15 5600 0000 0008 5473 2002

Koncipienti:
Mgr. Kökényesiová Gabriela
Mgr. Nagyová Sandra

Zastupujúci exekútor: JUDr. Stodolová Soňa

JUDr. Janec Marián IČO: 17058899
Adresa: Sad SNP 666/12, 01001 Žilina
Tel.: 041/5001666
Fax: 041/5001606
E-mail: judrmjanec@ske.sk

Evidenčné číslo: 70

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 15:00
Streda 09:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 1336417015/1111 IBAN: SK44 1111 0000 0013 3641 7015
Číslo účtu: 1336417023/1111 IBAN: SK22 1111 0000 0013 3641 7023

Koncipienti:
Mgr. Zrebná Nadežda

Zastupujúci exekútor: Mgr. Janec Marián

JUDr. Janec Ján IČO: 30797438
Adresa: Vínna 1, 83102 Bratislava
Tel.: 0911 750 324
Fax: 02/44450940
E-mail: jan.janec@ske.sk

Evidenčné číslo: 291

Úradné hodiny:
Pondelok 11:00 - 16:00
Utorok 10:00 - 15:00
Streda 10:00 - 15:00
Štvrtok 10:00 - 15:00
Piatok 10:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 400 234 2352/7500 IBAN: SK06 7500 0000 0040 0234 2352

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Halás Pavel

Mgr. Janec Marián IČO: 42214939
Adresa: Sad SNP 666/12, 01001 Žilina
Tel.: 041/5001666
Fax: -
E-mail: janec.marian@ske.sk

Evidenčné číslo: 351

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 15:00
Streda 09:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2922872138/1100 IBAN: SK04 1100 0000 0029 2287 2138

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Janec Marián

Mgr. Janík Bernard IČO: 42064171
Adresa: Daniela Dlabača 2/978, 01001 Žilina
Tel.: 041/5092011
Fax: 041/5092013
E-mail: bernard.janik@ske.sk

Evidenčné číslo: 322

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: / IBAN: SK78 5600 0000 0005 3424 5002
Číslo účtu: / IBAN: SK17 5200 0000 0000 0068 1272
Číslo účtu: / IBAN: SK46 0200 0000 0012 3806 0753
Číslo účtu: / IBAN: SK30 0900 0000 0050 4454 0626

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Hulmanová Janušová Stanislava

JUDr. Juhás Peter IČO: 34034412
Adresa: Matuškova 1, 91701 Trnava
Tel.: 033 5514571
Fax: 033 5514571
E-mail: peter.juhas@ske.sk

Evidenčné číslo: 72

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 8712635/5200 IBAN: SK14 5200 0000 0000 0871 2635
Číslo účtu: / IBAN: SK31 5200 0000 0000 1745 8528
Číslo účtu: / IBAN: SK69 5600 0000 0010 1195 6002
Číslo účtu: / IBAN: SK38 5600 0000 0010 1195 2001
Číslo účtu: / IBAN: SK87 7500 0000 0040 0099 9190

Koncipienti:
JUDr. Adamec Pavol

Zastupujúci exekútor: JUDr. Juhásová Adriana

JUDr. Juhásová Adriana IČO: 37841297
Adresa: Matuškova 1, 91701 Trnava
Tel.: 033 5513708
Fax: -
E-mail: adriana.juhasova@ske.sk

Evidenčné číslo: 241

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2629804312/1100 IBAN: SK46 1100 0000 0026 2980 4312
Číslo účtu: / IBAN: SK67 1100 0000 0029 4703 7681

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Juhás Peter

JUDr. Juhászová Galina IČO: 35559292
Adresa: Palackého 2, 04401 Košice
Tel.: 055/3812868
Fax: -
E-mail: galina.juhaszova@ske.sk

Evidenčné číslo: 375

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 14:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2921873526/1100 IBAN: SK20 1100 0000 0029 2187 3526

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Ondáš Ján

JUDr. Jurina Marián IČO: 35980966
Adresa: Ul. Št. Moyzesa 50, 98401 Lučenec
Tel.: 047 4511961
Fax: 047 4320676
E-mail: marian.jurina@ske.sk

Evidenčné číslo: 74

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 10:30 , 12:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 10:30 , 12:00 - 15:00
Streda 08:00 - 10:30 , 12:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 10:30 , 12:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 10:30 , 12:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 6012145001/5600 IBAN: SK41 5600 0000 0060 1214 5001
Číslo účtu: 6012149002/5600 IBAN: SK72 5600 0000 0060 1214 9002
Číslo účtu: 1544849402/0200 IBAN: SK86 0200 0000 0015 4484 9402

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Ing. PhD. Gasper Ján