22 apríla, 2015Odberateľ mi nezaplatil faktúry. Ako ich môžem vymôcť?

Dobrý deň, som živnostník a jeden odberateľ mi nezaplatil faktúry vo výške asi 3000 eur. Ako môžem dlh vymôcť? Za ktorým exekútorom mám ísť?

Na to, aby mohla byť pohľadávka vymáhaná súdnym exekútorom, potrebujete najskôr získať tzv. exekučný titul, teda podklad, ktorý je podľa Exekučného poriadku nevyhnutný na začatie exekučného konania. Vo vašom prípade pôjde spravidla o právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu, ktorým súd uloží vášmu dlžníkovi, aby vám v určitej lehote zaplatil za dodané služby. Až po doručení rozhodnutia súdu všetkým účastníkom konania a po uplynutí lehoty na plnenie (zväčša trojdňovej), je možné pohľadávku vymáhať.

Výber exekútora je na veriteľovi, zoznam exekútorských úradov a ich pracovnú dobu nájdete na webe Slovenskej komory exekútorov v sekcii Zoznam exekútorov. Na exekútora sa obrátite s návrhom na vykonanie exekúcie. Konkrétny postup nájdete rovnako na našej stránke.