Aktuality

Prezidentka českých exekútorov: Slovenská úprava exekúcií je pre nás inšpiráciou feb 7, 2017

Pozitívne výsledky zavedenia náhodného prideľovania exekúcií na Slovensku by podľa prezidentky Exekútorskej komory Českej republiky (EKČR) Pavly Fučíkovej boli významným argumentom v prospech zavedenia tohto princípu aj v Česku. „Veľmi pozorne sledujeme vývoj na Slovensku v súvislosti s novelou Exekučného poriadku. Princíp náhodného prideľovania ex

Centrálny register exekúcií využilo za pol roka jeho existencie 5701 občanov a 694 firiem jan 13, 2017

Služby centrálneho registra exekúcií využilo počas jeho polročnej existencie 5701 občanov. Priemerne využil každý návštevník možnosť dvoch lustrácií, teda zistení, či v ním sledovanej položke prebieha alebo neprebieha exekúcia a aké sú prípadne jej parametre. „Záujem občianskej verejnosti, právnických osôb i orgánov verejnej moci o informácie z Cen

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby sa pred Vianocami zbytočne nezadlžovali dec 12, 2016

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby sa pred Vianocami zbytočne nezadlžovali. „Dôkladným posúdením svojich reálnych finančných možností a obozretným prístupom k vianočným pôžičkám sa ľudia môžu vyhnúť potenciálnym problémom v budúcnosti, ktoré sa môžu skončiť až exekúciou,“ upozorňuje hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov Stanislava

Stanovisko Slovenskej komory exekútorov k schválenej novele Exekučného poriadku nov 29, 2016

Schválená novela Exekučného poriadku je výrazným krokom vpred. Prináša množstvo pozitív, za ktoré Slovenská komora exekútorov roky bojovala. Za obzvlášť významné považujeme zavedenie náhodného prideľovania exekúcií na krajovom princípe. Náhodný elektronický výber zaručí väčšiu nezávislosť súdneho exekútora a výrazne zníži priestor pre korupciu, kli

Novela Exekučného poriadku je výrazným krokom vpred sep 21, 2016

Za výrazný krok vpred považuje Slovenská komora exekútorov vládou schválenú novelu Exekučného poriadku. „Ak predložený návrh schváli Národná rada Slovenskej republiky, vytvoria sa výrazne lepšie podmienky pre vymožiteľnosť práva, významne sa posilní transparentnosť exekučného konania a odstránia sa dnešné nezdravé väzby medzi niektorými veriteľmi a