Aktuality

Slovenská komora exekútorov víta schválenie vzniku Centrálneho registra exekúcií okt 22, 2014

Slovenská komora exekútorov (SKE) víta schválenie vzniku Centrálneho registra exekúcií. „Sme radi, že naša dlhodobá iniciatíva sa konečne pretavila do konkrétnej legislatívnej podoby. Centrálny register bude po svojom spustení výrazným prínosom pre občanov i podnikateľské prostredie,“ povedal dnes prezident SKE Miroslav Paller. Pomocou registra si

Platná legislatíva umožňuje viesť exekúciu aj voči maloletým osobám okt 16, 2014

Slovenská komora exekútorov (SKE) upozorňuje občanov, že platná legislatíva umožňuje viesť exekúciu aj voči maloletým osobám. „Ak napríklad maloleté dieťa zdedí majetok, no zároveň zdedí po zosnulom aj dlhy, neprevyšujúce výšku ceny zdedeného majetku, exekútor môže aj od dieťaťa vymáhať splatenie dlhu zosnulého. Samozrejme, za dieťa rieši sit

Slovenská komora exekútorov vyzýva ministerstvo spravodlivosti na urýchlené zavedenie náhodného elektronického prideľovania exekučných spisov okt 3, 2014

Slovenská komora exekútorov (SKE) s poľutovaním konštatuje, že súdni exekútori sú opäť politikmi zneužívaní ako prostriedok politického boja. Vyzýva preto ministerstvo spravodlivosti, aby urýchlene pristúpilo k zavedeniu náhodného elektronického prideľovania exekučných spisov. „Zvýšenie transparentnosti, odstránenie podozrení z klientelizmu a v nep

Vianočné príspevky k dôchodkom nepodliehajú exekúcii sep 12, 2014

Slovenská komora exekútorov (SKE) upozorňuje dôchodcov, že vianočné príspevky k dôchodkom, ktoré tento týždeň schválila Národná rada Slovenskej republiky, nepodliehajú exekúciám. „Vyplácanie vianočného príspevku upravuje z.č. 592/2006 Z.z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku v znení neskorších zmien a doplnkov. Podľa u

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby pri komunikácii s exekútorom využívali listovú, faxovú alebo e-mailovú formu sep 5, 2014

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby na komunikáciu so súdnym exekútorom využívali listovú, faxovú alebo e-mailovú formu. „Mnoho občanov sa pokúša vybaviť si svoju záležitosť s exekútorom prostredníctvom telefónu. Žiaľ, takáto forma komunikácie s osobou, exekútorovi neznámou, nie je možná. Súdny exekútor ako štátom splnomocnená osoba