Aktuality

Praktiky nebankových spoločností a „šmejdov“ by obmedzilo elektronické prideľovanie exekúcií júl 25, 2014

Praktiky nebankových spoločností a firiem ponúkajúcich nekvalitný tovar by výrazne obmedzilo náhodné elektronické prideľovanie exekúcií. "Ak by nebankové spoločnosti či takzvaní "šmejdi" nemohli spolupracovať s vlastným vybraným exekútorom, ale boli by odkázaní na náhodné elektronické prideľovanie exekučných spisov, počet návrhov na exekúciu od týc

Pripomíname si Svetový deň exekútorov jún 12, 2014

Medzinárodná únia súdnych exekútorov vyhlásila na 12. júna už siedmykrát Svetový deň exekútorov. „Zmyslom tohto dňa je pripomenúť si význam súdnych exekútorov a ich prínos pre spoločnosť. Exekútori sú neraz verejnosťou veľmi skreslene vnímaní ako „tí zlí“, majú však nezastupiteľnú úlohu pri vymáhateľnosti práva. Niekedy to opisujeme slovami, že