Aktuality

Slovenská komora exekútorov je jedinou inštitúciou na vydávanie potvrdenia pre občanov, že voči nim nie je vedená exekúcia máj 4, 2017

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby sa so žiadosťami o vydanie potvrdenia, že nie sú v exekúcii obracali výlučne na komoru. „Po spustení činnosti jediného exekučného súdu na Slovensku v Banskej Bystrici od 1. apríla tohto roka sa naň neustále obracajú občania a žiadajú o vydanie potvrdenia, že voči nim nie je vedená exekúcia. Jedino

Počet nových exekúcií klesol vlani o takmer 60-tisíc máj 1, 2017

Počet nových exekúcií na Slovensku vlani klesol o takmer 60-tisíc. Slovenská komora exekútorov zaznamenala 453 870 nových exekúcií, kým v roku 2015 to bolo 512 855 prípadov. Pred troma rokmi bol počet nových exekúcií ešte vyšší, až 527 071. „V posledných rokoch prešli v exekučnej legislatíve viaceré zákonné zmeny, ktoré posunuli rovnováhu v prospec

Slovenská komora exekútorov spúšťa kontrolu exekútorských úradov apr 10, 2017

Slovenská komora exekútorov (SKE) preverí všetkých exekútorov, ktorí podali čestné vyhlásenie o pripravenosti svojich úradov na zapojenie sa do systému náhodného elektronického prideľovania exekúcií. Rozhodlo o tom prezídium komory na svojom zasadnutí v Bratislave schválením príslušnej smernice o vykonaní kontroly. „Všetci súdni exekútori, ktorí ma

Občania podali vlani 786 sťažností na súdnych exekútorov, len 18 však bolo opodstatnených mar 6, 2017

Slovenská komora exekútorov prijala vlani od občanov 786 sťažností na činnosť súdnych exekútorov. Len 18 z nich však bolo opodstatnených. Tri z nich sa skončili návrhom na disciplinárne konanie voči exekútorom, zvyšných 15 bolo riešených formou upozornenia. „Občania sa často sťažujú na konanie súdneho exekútora, ktoré je plne v súlade so zákonom. T

Slovenská komora exekútorov preverí pripravenosť exekútorských úradov na novelu Exekučného poriadku feb 10, 2017

Slovenská komora exekútorov preverí pripravenosť exekútorských úradov na novelu Exekučného poriadku, ktorý od 1. apríla zavádza náhodné prideľovanie exekúcií. „Náhodné elektronické prideľovanie exekúcií je výrazný protikorupčný nástroj, o ktorý Slovenská komora exekútorov dlhé roky bojovala. Zároveň však kladie výrazné nároky na každý jeden exekúto