Aktuality

Oznam o odcudzení úradnej pečiatky máj 22, 2015

Slovenská komora obdržala dňa 24.04.2015 hlásenie od súdneho exekútora JUDr. Ing. Karola Mihala, so sídlom Exekútorského úradu v Košiciach o odcudzení úradnej pečiatky s číselným označením č. 6, označenú menom: JUDr. Ing. Karol Mihal a slovným spojením: súdny exekútor Košice 2, ktorá mu bola odcudzená dňa 20.04.2015

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov na podvodné zneužitie identifikačných údajov exekútorských úradov máj 1, 2015

Slovenská komora exekútorov (SKE) upozorňuje občanov na výskyt falošných exekučných príkazov exekútorských úradov JUDr. Michala Kešeľaka, ExÚ Spišská Nová Ves, Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves a JUDr. Ladislava Ďorďoviča ml., ExÚ Trenčín, Mierové námestie 1, 911 01 Trenčín. SKE odporúča občanom aby v prípade pochybností kontaktovali uvedené exekú

Vlani pribudlo vyše pol milióna návrhov na vykonanie exekúcie apr 25, 2015

Na Slovensku vlani pribudlo 527 071 návrhov na vykonanie exekúcie. Ukončilo sa 81 758 exekučných konaní, neuzavretých ostáva 445 313. Vyplýva to zo správy o činnosti Slovenskej komory exekútorov, ktorú komora predložila ministerstvu spravodlivosti. „Za mimoriadne dôležité považujem pokračovanie v programe Bližšie k ľuďom, v rámci ktorého sme

Slovenská komora exekútorov začala publikovať informácie o verejných dražbách apr 20, 2015

Slovenská komora exekútorov začala na svojej webovej stránke www.ske.sk zverejňovať informácie o verejných dražbách. „Zverejňovanie informácií o verejných exekučných dražbách vnímame ako krok k vyššej transparentosti a ústretovosti voči občanom. Dostupné informácie o konaní dražby môžu reálne viesť k vyššiemu záujmu o dražený majetok, a teda