Aktuality

Slovenská komora exekútorov upozorňuje dôchodcov, že vianočné príspevky k dôchodkom nepodliehajú exekúciám dec 4, 2015

Slovenská komora exekútorov (SKE) upozorňuje dôchodcov, že vianočné príspevky k dôchodkom nepodliehajú exekúciám. „Podľa zákona č. 592/2006 Z.z. o poskytovaní vianočného príspevku je tento príspevok štátnou sociálnou dávkou. Na takúto dávku sa exekúcia nevzťahuje,“ uviedol prezident SKE Miroslav Paller. Ak je voči dôchodcovi vedená exekúcia, môže m

Upozornenie na falošné exekučné príkazy okt 28, 2015

Slovenská komora exekútorov (SKE) upozorňuje občanov na možný výskyt falošných exekučných príkazov exekútorského úradu Františka Radza, súdneho exekútora, Exekútorský úrad Radlinského č. 1728/47, 026 01 Dolný Kubín. SKE odporúča občanom aby v prípade pochybností kontaktovali uvedený exekútorský úrad.

Zvýšenie sumy, nepodliehajúcej exekúcii, výrazne zníži vymožiteľnosť práva okt 21, 2015

Nariadenie vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia, ktoré dnes schválil vládny kabinet, podľa Slovenskej komory exekútorov (SKE) výrazne zníži vymožiteľnosť práva na Slovensku. „Zvýšenie sumy nepodliehajúcej exekúcii môže až o 60 percent znížiť vymožiteľnosť pohľadávok od dlžníkov prostredníctvom zrážok zo mzdy. Práve zrážky zo mzdy s

Poradňa Slovenskej komory exekútorov pomohla už vyše dvetisíc ľuďom v exekúcii okt 20, 2015

Bezplatná poradňa Slovenskej komory exekútorov (SKE) pre občanov v exekúxii pomohla počas dvoch rokov svojej existencie už vyše dvetisíc ľuďom. Osobne vyriešili v poradni v sídle komory 154 prípadov, ďalších 1852 občanov sa so žiadosťou o radu obrátilo na exekútorov prostredníctvom mailu. „Zavedenie poradne pre občanov v exekúcii vnímame po dvoch r

Zvýšenie sumy, ktorá nepodlieha exekúcii, sa negatívne prejaví na vymožiteľnosti práva okt 11, 2015

Slovenská komora exekútorov (SKE) vníma návrh nariadenia vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia za krok, ktorý je v súlade s jej volebným programom. „Zároveň však treba povedať, že z pohľadu vymožiteľnosti práva ide o krok späť. Pre vymožiteľnosť práva je totiž mimoriadne dôležitá rovnováha v právach veriteľov a dlžníkov. Neustály po