Aktuality

Mnohé inštitúcie, vrátane štátnych, sa nezapájajú do nového systému prideľovania exekúcií okt 6, 2017

Slovenská komora exekútorov upozorňuje, že mnohé inštitúcie vrátane štátnych sa nezapájajú do nového systému prideľovania exekúcií. Od zavedenia náhodného elektronického prideľovania exekúcií zaznamenala komora výrazný pokles počtu vydaných nových poverení na vykonanie exekúcie. „Nejde pritom o pozitívny trend celkového poklesu exekúcií, ktorý by v

Centrálny register exekúcií využilo za rok jeho existencie 7823 občanov a 1029 firiem sep 15, 2017

Služby centrálneho registra exekúcií využilo počas jeho ročnej existencie 7823 občanov. Priemerne využil každý návštevník možnosť dvoch lustrácií, teda zistení, či v ním sledovanej položke prebieha alebo neprebieha exekúcia a aké sú prípadne jej parametre. Zároveň do registra vstúpilo 1029 právnických osôb, priemerne si každá z nich zisťovala 95 pr

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby sa kvôli letným dovolenkám nezadlžovali júl 14, 2017

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby sa kvôli letným dovolenkám nezadlžovali nad svoje finančné možnosti. „Podobne ako Vianoce, aj letné obdobie predstavuje masívny reklamný nápor na ľudí v podobe ponuky luxusných, najmä zahraničných dovoleniek. Emócie a túžba dopriať si dovolenku by však nemali nahradiť triezve zváženie svojich fina

Súdni exekútori predali vlani v rámci exekučných konaní tri percentá nehnuteľností, určených na bývanie júl 4, 2017

Súdni exekútori predali vlani na Slovensku v rámci exekučných konaní tri percentá nehnuteľností, určených na bývanie. Spolu predali 141 takýchto budov. Okrem toho predali ďalších 145 nehnuteľností, teda objektov a pozemkov, ktoré na bývanie neslúžia. „Tri percentá predaných budov na bývanie v rámci exekučných konaní jasne ukazujú, že súdni exekútor

Dnes je Svetový deň exekútorov, má pripomenúť dôležitosť vymožiteľnosti práva jún 8, 2017

Dnes je Svetový deň exekútorov, ktorý už po desiaty raz vyhlásila Medzinárodná únia súdnych exekútorov. „Zmyslom dnešného dňa je pripomenúť si nezastupiteľné miesto exekútorov v právnom systéme a ich zásadný prínos pre vymožiteľnosť práva. Súdni exekútori sú poslednou bodkou spravodlivosti. Bez ich práce by rozhodnutia súdov ostávali nevykonané ale