Aktuality

Centrálny register exekúcií začne tohto roku fungovať pre verejnosť jan 6, 2016

Verejnosť bude môcť v tomto roku prvýkrát nahliadnuť do centrálneho registra exekúcií. Od 1. júla v ňom občania nájdu údaje o súde, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie, meno príslušného exekútora, príslušné dátumy k exekúcii i označenie vymáhaného nároku. Do registra zatiaľ môžu nahliadať štátne orgány, databáza sa už vyše roka plní konkré

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby sa pred Vianocami zbytočne nezadlžovali dec 12, 2015

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby sa pred Vianocami zbytočne nezadlžovali a vyhli sa tak možným komplikáciám so splácaním svojich záväzkov v budúcnosti. „Najmä dôchodcovia a sociálne slabšie skupiny obyvateľstva sú náchylnejšie podceniť svoje reálne finančné možnosti a zobrať na seba záväzky, ktoré v budúcnosti nebudú môcť splácať

Slovenská komora exekútorov upozorňuje dôchodcov, že vianočné príspevky k dôchodkom nepodliehajú exekúciám dec 4, 2015

Slovenská komora exekútorov (SKE) upozorňuje dôchodcov, že vianočné príspevky k dôchodkom nepodliehajú exekúciám. „Podľa zákona č. 592/2006 Z.z. o poskytovaní vianočného príspevku je tento príspevok štátnou sociálnou dávkou. Na takúto dávku sa exekúcia nevzťahuje,“ uviedol prezident SKE Miroslav Paller. Ak je voči dôchodcovi vedená exekúcia, môže m

Upozornenie na falošné exekučné príkazy okt 28, 2015

Slovenská komora exekútorov (SKE) upozorňuje občanov na možný výskyt falošných exekučných príkazov exekútorského úradu Františka Radza, súdneho exekútora, Exekútorský úrad Radlinského č. 1728/47, 026 01 Dolný Kubín. SKE odporúča občanom aby v prípade pochybností kontaktovali uvedený exekútorský úrad.

Zvýšenie sumy, nepodliehajúcej exekúcii, výrazne zníži vymožiteľnosť práva okt 21, 2015

Nariadenie vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia, ktoré dnes schválil vládny kabinet, podľa Slovenskej komory exekútorov (SKE) výrazne zníži vymožiteľnosť práva na Slovensku. „Zvýšenie sumy nepodliehajúcej exekúcii môže až o 60 percent znížiť vymožiteľnosť pohľadávok od dlžníkov prostredníctvom zrážok zo mzdy. Práve zrážky zo mzdy s