Aktuality

V kauze zámeny dlžníka v Nitre súdny exekútor nepochybil jan 13, 2016

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov i médiá, že v kauze zámeny dlžníka v Nitre príslušný súdny exekútor neporušil zákon ani sa nedopustil žiadnej chyby pri výkone svojej práce. „Označenie dlžníka na právoplatnom rozhodnutí a na návrhu na vykonanie exekúcie bolo totožné. Súdny exekútor nemôže vopred predpokladať, že by sa veriteľ pomýlil,

Centrálny register exekúcií začne tohto roku fungovať pre verejnosť jan 6, 2016

Verejnosť bude môcť v tomto roku prvýkrát nahliadnuť do centrálneho registra exekúcií. Od 1. júla v ňom občania nájdu údaje o súde, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie, meno príslušného exekútora, príslušné dátumy k exekúcii i označenie vymáhaného nároku. Do registra zatiaľ môžu nahliadať štátne orgány, databáza sa už vyše roka plní konkré

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby sa pred Vianocami zbytočne nezadlžovali dec 12, 2015

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby sa pred Vianocami zbytočne nezadlžovali a vyhli sa tak možným komplikáciám so splácaním svojich záväzkov v budúcnosti. „Najmä dôchodcovia a sociálne slabšie skupiny obyvateľstva sú náchylnejšie podceniť svoje reálne finančné možnosti a zobrať na seba záväzky, ktoré v budúcnosti nebudú môcť splácať

Slovenská komora exekútorov upozorňuje dôchodcov, že vianočné príspevky k dôchodkom nepodliehajú exekúciám dec 4, 2015

Slovenská komora exekútorov (SKE) upozorňuje dôchodcov, že vianočné príspevky k dôchodkom nepodliehajú exekúciám. „Podľa zákona č. 592/2006 Z.z. o poskytovaní vianočného príspevku je tento príspevok štátnou sociálnou dávkou. Na takúto dávku sa exekúcia nevzťahuje,“ uviedol prezident SKE Miroslav Paller. Ak je voči dôchodcovi vedená exekúcia, môže m

Upozornenie na falošné exekučné príkazy okt 28, 2015

Slovenská komora exekútorov (SKE) upozorňuje občanov na možný výskyt falošných exekučných príkazov exekútorského úradu Františka Radza, súdneho exekútora, Exekútorský úrad Radlinského č. 1728/47, 026 01 Dolný Kubín. SKE odporúča občanom aby v prípade pochybností kontaktovali uvedený exekútorský úrad.