Aktuality

Súdni exekútori predali vlani v rámci exekučných konaní tri percentá nehnuteľností, určených na bývanie júl 4, 2017

Súdni exekútori predali vlani na Slovensku v rámci exekučných konaní tri percentá nehnuteľností, určených na bývanie. Spolu predali 141 takýchto budov. Okrem toho predali ďalších 145 nehnuteľností, teda objektov a pozemkov, ktoré na bývanie neslúžia. „Tri percentá predaných budov na bývanie v rámci exekučných konaní jasne ukazujú, že súdni exekútor

Dnes je Svetový deň exekútorov, má pripomenúť dôležitosť vymožiteľnosti práva jún 8, 2017

Dnes je Svetový deň exekútorov, ktorý už po desiaty raz vyhlásila Medzinárodná únia súdnych exekútorov. „Zmyslom dnešného dňa je pripomenúť si nezastupiteľné miesto exekútorov v právnom systéme a ich zásadný prínos pre vymožiteľnosť práva. Súdni exekútori sú poslednou bodkou spravodlivosti. Bez ich práce by rozhodnutia súdov ostávali nevykonané ale

Slovenská komora exekútorov je jedinou inštitúciou na vydávanie potvrdenia pre občanov, že voči nim nie je vedená exekúcia máj 4, 2017

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby sa so žiadosťami o vydanie potvrdenia, že nie sú v exekúcii obracali výlučne na komoru. „Po spustení činnosti jediného exekučného súdu na Slovensku v Banskej Bystrici od 1. apríla tohto roka sa naň neustále obracajú občania a žiadajú o vydanie potvrdenia, že voči nim nie je vedená exekúcia. Jedino

Počet nových exekúcií klesol vlani o takmer 60-tisíc máj 1, 2017

Počet nových exekúcií na Slovensku vlani klesol o takmer 60-tisíc. Slovenská komora exekútorov zaznamenala 453 870 nových exekúcií, kým v roku 2015 to bolo 512 855 prípadov. Pred troma rokmi bol počet nových exekúcií ešte vyšší, až 527 071. „V posledných rokoch prešli v exekučnej legislatíve viaceré zákonné zmeny, ktoré posunuli rovnováhu v prospec

Slovenská komora exekútorov spúšťa kontrolu exekútorských úradov apr 10, 2017

Slovenská komora exekútorov (SKE) preverí všetkých exekútorov, ktorí podali čestné vyhlásenie o pripravenosti svojich úradov na zapojenie sa do systému náhodného elektronického prideľovania exekúcií. Rozhodlo o tom prezídium komory na svojom zasadnutí v Bratislave schválením príslušnej smernice o vykonaní kontroly. „Všetci súdni exekútori, ktorí ma