Poradňa

Zamestnávateľ mi dlží peniaze apr 29, 2015

Bývalý zamestnávateľ mi nevyplatil mzdu za posledné tri mesiace. Ako mám postupovať? Nezaplatenie mzdy je podľa § 214 Trestného zákona trestným činom. Je preto možné sa priamo obrátiť na orgány činné v trestnom konaní. V prípade vymáhania cestou súdneho exekútora potrebuje dlžník najskôr získať tzv. exekučný titul, vo vašom prípade právoplatné a vy

Odberateľ mi nezaplatil faktúry. Ako ich môžem vymôcť? apr 22, 2015

Dobrý deň, som živnostník a jeden odberateľ mi nezaplatil faktúry vo výške asi 3000 eur. Ako môžem dlh vymôcť? Za ktorým exekútorom mám ísť? Na to, aby mohla byť pohľadávka vymáhaná súdnym exekútorom, potrebujete najskôr získať tzv. exekučný titul, teda podklad, ktorý je podľa Exekučného poriadku nevyhnutný na začatie exekučného konania. Vo vašom p

Môže byť vymáhaný dlh, o ktorom som sa ani nedozvedel? apr 15, 2015

Vrátil som sa po rokoch zo zahraničia, zamestnal som sa a zanedlho som dostal oznámenie o začatí exekúcie. Dôvodom exekúcie je údajný dlh na základe rozhodnutia súdu, ktoré mi ale nikdy nebolo doručené. Môže dlh exekútor vymáhať? Oznámenie o začatí exekúcie sa podľa Exekučného poriadku doručuje vždy do vlastných rúk. Avšak exekučný titul, ak je ním

Mám exekúciu, môžem dlh splácať? apr 1, 2015

Mám tri exekúcie, dokopy asi na dlh 6000 eur. Som živnostník a v poslednom čase sa mi moc nedarilo. Nechcem prísť o dielňu. Preto sa chcem spýtať, či môžem dlh aj splácať, prípadne ako sa dajú určiť splátky, keď vopred neviem, aké budú moje možnosti. Exekúcia predajom nehnuteľnosti je vždy posledná možnosť. V prvom rade úprimne komunikujte so súdny

Môj syn má dlhy. Môžem prísť o dom? mar 25, 2015

Dobrý deň. Ďakujem za možnosť sa poradiť. Som už na dôchodku a môj syn, ktorý má v mojom dome stále trvalý pobyt, má množstvo dlhov z nevydareného podnikania. Môžu mi v exekúcii kvôli nemu siahnuť na dom? Exekúciou sa uspokojujú dlhy výlučne z majetku dlžníka, takže ak nie ste jeho spoludlžník alebo ručiteľ, o dom kvôli cudzím dlhom neprídete. Ak v